Informace pro klienty PPP

Upozorňuji studenty, kteří mají školským poradenským zařízením přiznána podpůrná opatření, že si musí včas překontrolovat, zda je doporučení PPP stále v platnosti.

Žáci 2. a 3. ročníku, kterým platnost doporučení vypršela, popř. se blíží termín nového posouzení (kontroly) v PPP:

  • Ihned po nástupu do školy požádají výchovnou poradkyni Mgr. Sklenářovou o vyplnění školního dotazníku, který odevzdají v poradně při objednání k šetření. Na zpracování dotazníku se podílí několik vyučujících, proto počítejte s lhůtou min. 1 týden.

Žáci 4. ročníku – klienti PPP, kteří budou žádat o zařazení mezi žáky s doporučeným uzpůsobením maturitní zkoušky (DUP):

  •  Ihned po nástupu do školy požádají výchovnou poradkyni Mgr. Sklenářovou o vyplnění dotazníku k žádosti o vypracování posudku k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. Dotazník předají PPP spolu s žádostí o zpracování posudku. Tento posudek musí přiložit v listopadu k přihlášce k MZ !

Nově nastupující žáci 1. ročníku s potřebou podpůrných opatření:

  • Pokud absolvovali na konci ZŠ (v 9. třídě) kontrolní šetření a doporučení je stále platné, požádá zákonný zástupce poradenské zařízení o vydání nového doporučení adresované přímo naší škole. Toto doporučení zašle PPP ředitelství školy prostřednictvím datové schránky.
  • Než škola doporučení obdrží, mohou zákonní zástupci kontaktovat výchovnou poradkyni Mgr. Sklenářovou na úvodních třídních schůzkách 1. září 2020 – ideálně s sebou přinést jako předběžnou informaci dosud platné doporučení ze ZŠ.

Žáci s doporučeným IVP:

  • Pro umožnění  vzdělávání s individuálním vzdělávacím plánem nestačí pouze platné doporučení PPP. O vypracování IVP musí zákonný zástupce / plnoletý žák požádat ředitelku školy písemně. Formulář žádosti najdete na www.prumkadc.cz v záložce OBECNÉ  FORMULÁŘE.

 V případě dotazů či nejasností se obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Sklenářovou.