Adaptační kurz

V roce 2020 je spousta věcí jinak. „Covid“ přinesl také jinou podobu tradičního adaptačního kurzu pro studenty 1. ročníku. Místo společného pobytu čekaly letos na naše nové strojaře a elektrotechniky tři adaptační dny (2. – 4. září), kdy se sžívali s novou školou, třídou a třídními učiteli.

Středa byla zaměřena na bližší poznání školy a z větší části byla vyplněna aktivitami, jejichž cílem bylo navzájem se lépe poznat se spolužáky, komunikovat a spolupracovat v týmu.  

Ve čtvrtek obě třídy vyrazily na společný turistický výšlap z Labské Stráně zpět do Děčína. Cestou se všichni kochali překrásnými výhledy na kaňon Labe a byl i dostatek času na další sbližování, povídání o společných zájmech a sdílení zkušeností.

Třída S1

 Třída E1

Kochali jsme se kouzelnými výhledy. 

Zasloužený odpočinek se sváčou.

Také pátek se navzdory nepříznivé předpovědi počasí vydařil. Vlak nás dopravil do Velkého Března a tam už na nás čekalo osm raftů, na které jsme se nalodili a užili si příjemnou plavbu do Děčína.

        

 Nikdo neztroskotal, do cíle dopluli všichni úspěšně a v dobré náladě. Přejeme všem novým studentům, aby stejně úspěšně dopluli i do cíle studia - k maturitní zkoušce.