Příkaz ředitelky školy č. 8/2020 - opatření s ohledem na usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19

Ode dne 5. října 2020 bude výuka probíhat pouze distanční formou.
Žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distanční formou dle rozvrhu a pokynů vyučujících.
Další pokyny budou předávány prostřednictvím Bakalářů a webových stránek školy.

V Děčíně 2. 10. 2020

Ing. Jana Vacková, v.r.
ředitelka školy