Cena společnosti Constellium Extrusions Děčín s.r.o.

20. září 2020 byla v náhradním termínu za školní rok 2019/2020 předána ocenění žákům s nejlepším prospěchem.

Společnost Constellium od roku 2015 každoročně oceňuje tři žáky z každého studijního oboru za jejich prospěch a další mimoškolní aktivity a tím se snaží motivovat žáky ke studiu technických oborů.

V současném "rouškovém období" proběhl akt předání "Ceny" skromnějším způsobem než jako obvykle - v aule před ostatními spolužáky. To ale v žádném případě nesnižuje význam akce. Ocenění žákům předali obchodní ředitel společnosti Constellium Extrusions s. r. o. Ing. Libor Voborský a Ing. Martina Drmlová, vedoucí personálního oddělení. Ocenění žáci obdrželi zajímavé finanční obnosy a další věcné odměny. Gratulujeme !

   OCENĚNÍ ELEKTROTECHNICI:

1. Richard Schlössinger (E4)

2. Daniel Zahálka (E4)

3. František Hůlka (E3)

   OCENĚNÍ STROJAŘI:

1. Ferdinand Stodola (S4) - cena předána v červnu 2020

2. Vojtěch Rameš (S4) - cena předána v červnu 2020

3. Tomáš Hladík (S3)