Gaudeamus-nové přednášky

Gaudeamus on-line přednáškové dny 2020 jsou ve svojí polovině. 6 přednáškových dní jsme úspěšně odvysílali a dalších 5 nás ještě čeká. Během první poloviny programu jsme odvysílali 46 přednášek, které sledovalo 16 000 diváků. Pokud jste některou z již odvysílaných přednášek nestihli, na našem webu a Youtube jsou vám k dispozici záznamy odvysílaných přednášek. Záznamy je možné kdykoliv shlédnout na webu: https://gaudeamus.cz/e-roadshow/zaznamy-prednasek nebo Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUdCT3x4lPNRE9nukbDl7cA.

 

Nyní nás čeká série dalších tří přednáškových dní. Další Gaudeamus on-line přednáškové dny proběhnou v úterý 24.11. od 9:00, ve středu 25.11. od 9:35 a čtvrtek 26.11. od 9:35. Na on-line přednáškových dnech studenti získají spoustu aktuálních informací o nabídce studia po maturitě, vysokých školách, fakultách, přijímacích zkouškách i dalších možnostech pro středoškoláky a maturanty. Představíme si univerzity z České a Slovenské republiky i zajímavé možnosti studia v Rakousku, Austrálii, Velké Británii a Irsku.

 

 

Program přednáškových dní:

 

24. listopadu 2020

 9:00 -   9:30 Univerzita Palackého v Olomouci

 9:35 - 10:05 Slezská univerzita v Opavě

10:10 - 10:40 Trnavská univerzita v Trnave

10:45 - 11:15 Vysoká škola obchodní v Praze

11:20 - 11:50 Rakouské velvyslanectví - Studium v Rakousku

11:55 - 12:25 Technická univerzita v Liberci

12:30 - 13:00 Ekonomická univerzita v Bratislave

 

25. listopadu 2020

 9:35 - 10:05 Inštitút manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:10 - 10:40 Studium v Austrálii

10:45 - 11:15 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

11:20 - 11:50 Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

11:55 - 12:25 Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline

12:30 - 13:00 Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

13:05 - 13:35 Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

 

26. listopadu 2020

 9:35 - 10:05 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

10:10 - 10:40 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

10:45 - 11:15 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline

11:20 - 11:50 Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

11:55 - 12:25 Technická univerzita v Košiciach

12:30 - 13:00 UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii a Irsku

13:05 - 13:35 Dundalk Institute of Technology, Irsko

 

Přednášky mohou studenti sledovat dle programu živě na Youtube kanálu a Facebookovém profilu „Gaudeamus - veletrh vzdělávání“.

 

Přímé odkazy na profily: