Přihlášky k MZ jaro 2021

Upozorňujeme, že přihlášku k maturitní zkoušce je třeba odevzdat do 1.12.2020.

Žákům, kteří mají právo konat opravnou či náhradní zkoušku, byly formuláře rozeslány v příloze e-mailu (většinou na školní adresu).

Přihlášku je potřeba vyplnit a doručit do školy  (Čsl. armády 10) ve výše uvuvedeném termínu.

V případě nejasností kontakrujte e-mailem RNDr. Vlčkovou.