Den otevřených dveří - on-line

Z přenosu on-line dne otevřených dveří byla vytvářena nahrávka pro vlastní potřebu školy. Přihlášením jste dali souhlas s nahráváním svých údajů (přihlašení pod jménem, komunikace v rámci místností)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2021 - VOŠ a SPŠ Děčín

Vážení žáci, studenti, rodiče a další zájemci o dění v naší škole.

Ve čtvrtek 11.2.2021 v 16 hodin jsme pro Vás otevřeli virtuální dveře naší školy a přívítali Vás na on-line Dnu otevřených dveří. Naši konferenciéři, vedení, učitelé a žáci školy Vám představili prostředí, nabídku studia a další informace, které jste chtěli vědět.

Program bude rozdělen do dvou stejných hodinových bloků:

1.BLOK: 16:00 -17:00, 2.BLOK: 17:00 - 18:00

STUDIO (16:00 -16.30), (17:00 - 17:30)

1/ Zahájení, seznámení s organizací DOD
2/ Komentovaná prezentace školy
3/ Rozhovor s ředitelkou školy
4/ Vizualizace
5/ Vstup výchovné poradkyně
6/ Propagace VOŠ
7/ Prezentační video

VIRTUÁLNÍ UČEBNY (16.30 -17:00), 17:30 - 18:00)

  • Elektrotechnika a Technické lyceum
  • Strojírenství
  • Stavebnictví
  • Provoz a ekonomika dopravy-logistika
  • Provoz a ekonomika dopravy-železnice
  • Vyšší odborná škola
  • Studentská učebna

Děkujeme všem zúčastněným za jejich přízeň škole a budeme se těšit, že většina z nich se od září stane řádnými žáky naší školy.

Na tomto dni otevřených dveří byli přítomni i zástupci zaměstnavatelů. Někteří z nich nám dali k další distribuci informační letáky. Naleznete je v příloze.

Pokud jste nestihli den otevřených dveří, je pro vás připravena alespoň virtuální prohlídka školy, kterou naleznete zde: VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY