Kam po maturitě

Mnozí z letošních maturantů jistě zamíří po maturitní zkoušce na vysokou školu. Je již nejvyšší čas přemýšlet o volbě vysoké školy a studijního oboru.

Dny otevřených dveří se letos vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci uskutečňují v on-line prostředí.

Všem, kteří ještě nejsou rozhodnuti, doporučuji velmi užitečné stránky:

     www.VysokeSkoly.com

     www.Kampomaturite.cz

     www.gaudeamus.cz   (nejreprezentativnější veletrh pomaturitního vzdělávání)

Živé vysílání GAUDEAMUS se uskuteční 18. a 19. 3. 2021 vždy od 13.00.

Neocenitelným a nejspolehlivějším zdrojem aktuálních informací jsou pak samozřejmě webové stránky jednotlivých vysokých škol a fakult.

Přihlášky na VŠ se podávají v elektronické podobě a všechny údaje k jejich vyplnění najdete na svých vysvědčeních.

IZO naší školy:

      047274689

Kódy oborů:

     ELEKTROTECHNIKA   26-41-M/01

     STROJÍRENSTVÍ   23-41-M/01