Projektování na ŽDC 2014

Účastnický poplatek činí 1800,- Kč bez DPH.
Přihlášky do 18.2.2014 zasílejte elektronicky na e-mail pavla.reimerova@prumkadc.cz
Akce je zařazena v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2body).
Sborník přednášek pod názvem Projektování na železniční dopravní cestě 2014, bude veden pod číslem ISBN. (číslo bude doplněno).
Ubytování nabízíme v DM, případné ubytování v hotelech si účastníci zajišťují individuálně.
Pokud máte zájem o reklamu vaší firmy ve sborníku, který bude u příležitosti semináře vydán, o umístění reklamních panelů v přednáškovém sále, či jinou formu reklamy, kontaktujte nás prosím. Termín podkladů pro reklamu je do 14. 2. 2014.
Další informace na tel. 412 516 136