Maturitní zkoušky

Termíny MZ JARO 2021

Didaktické testy dle jednotného zkušebního scématu od 3.5. 2021

Písemné práce a praktické zkoušky v návaznosti na didaktické testy. 

Ústní zkoušky od 17.5. 2021. 

Konkrétní termíny budou zveřejněny nejpozději v den konání praktických zkoušek.

Výpisy z přihlášky k MZ podzim 2020

27.7.2020 byly žákům, kteří mají právo konat opravnou či náhradní maturitní zkoušku v podzimním termínu, odeslány e-mailem výpisy z přihlášky. Prosíme o pečlivou kontrolu osobních údajů a označených zkoušek. Pokud naleznete chybu, nahlaste bez odkladu e-mailem na adresu J. Vlčkové (nejpozději 29.7.)

Letos není nutné odesílat protokol o převzetí výpisu z přihlášky do školy, proto stačí, pokud e-mailem na adresu J. Vlčkové potvrdíte, že je vše v pořádku. 

 

Přihlášky k MZ PODZIM 2020

Přihlášky pro maturanty, kteří mají právo konat opravnou či náhradní zkoušku v podzimním termínu 2020, byly dnes 30.6. 2020 rozeslány emailem a  budou od 1.7. uloženy na sekretariátu školy. Proveďte pečlivou kontrolu osobních údajů a přidělených zkoušek. Přihláška bude platná po podpisu maturantem  a odevzdání přihlášky na sekretariát školy (Čsl. armády)do 25.7.2020. 

Nebude-li k 25.7. přihláška podepsána, nebude žák k MZ přihlášen. 

Praktické maturitní zkoušky na středisku čsl. armády 10

 

Praktické maturitní zkoušky třídy 4A

probíhají 4.6. 2020 od 8:00 část POS v učebnách VYT 1 a VYT 2,

část STK se koná 5. 6. 2020 - skupina B od 7:30, skupina A od 8:00. Umístění učeben bude zveřejněno u vchudu do školy.

Praktická maturitní zkouška (3. část) pro třídy 4T a 4Z

proběhne 4.6. 2020 od 8:00. Umístění učeben bude zveřejněno u vchodu do školy.

Pořadí zkoušek pro Jaro 2020

Vedení školy zveřejňuje pořadí ústních zkoušek pro třídy 4A , 4T, 4Z, S4 a E4. 

Všechny ústní zkoušky probíhají na středisku Čsl. armády 10. 

Maturanti se dostaví s vhodnou časovou rezervou, nejlépe tak, aby celá skupina byla přítomna před začátkem první zkoušky této skupiny.

Vyhlášení výsledků proběhne po ukončení poslední zkoušky v daný den.

Výsledky praktické zkoušky budou žákům, kteří praktickou zkoušku opravovali, oznámeny při vyhlášení první den zkoušek dané třídy.

 

Stránky