Maturitní zkoušky

Rozpis ústních zkoušek JARO 2021

Vedení školy zveřejňuje rozpis ústních zkoušek pro třídy 4.A a 4.T.

Všichni maturanti ze tříd 4.A a 4T budou před zahájením zkoušek dne 1.6. v 7.15 testováni na COVID.

Dále zveřejňuje rozpis ústních zkoušek pro třídy 4Z, E4 a S4.

Všichni maturanti ze tříd 4Z, S4 budou před zahájením zkoušek dne 7.6. v 7.15 testováni na COVID. Pro třídu E4 proběhne testování v 7:45.

Mimořádné termíny DT a praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021

Dle dodatku k Opatření obecné povahy MŠMT z 28.4.2021 je upraven počet opravných termínů pro konání didaktických testů a konání praktických zkoušek. Podrobnosti

1. Tomu, kdo je přihlášen ke konání DT v jarním období 2021, se navyšuje počet opravných termínů o jednu opravnou zkoušku u každé přihlášené zkoušky.

Změna termínu praktické zkoušky

Vedení školy muselo přistoupit ke této změně v termínech praktické zkoušky: 

Třída 4Z praktická zkouška proběhne v pondělí 17.5. 2021

Třída 4A praktická zkouška část  POS proběhne v pondělí 17.5. 2021

Důvod změny:  ve středu 19.5. neteče v ulici Čsl. armády voda.

Další změna termínu proběhla na středisku Slovanská, třídy S4 i E4 konají praktické zkoušky 19.5. 2021.

Informace pro maturanty Jaro 2021

V návaznosti na Opatření  obecné povahy z 15. 3. 2021 se mění pravidla maturitních zkoušek v jarním období 2021 pro prvomaturanty.  Změny najdete v příloze. Formulář k vyjádření zájmu konat ústní zkoušku byl dne 9.4. 2021 zpřístupněn maturantům na nástěnce školy v Bakalářích. Zde je též uveden postup, jak svůj zájem o zkoušky projevit. 

Termíny MZ JARO 2021

Vedení školy zveřejňuje nové termíny MZ, které byly stanoveny dne 19.3. 2021 v návaznosti na Opatření obecné povahy z 15.3.2021

Platnost termínů i složení zkušebních komisí  a pravidel COVID testování  závisí na aktuálních opatřeních vlády. 

 

Změna termínu praktické zkoušky u tříd 4A ,  4Z a S4 provenená dne 5.5. a 6.5. 2021 NEPŘEHLÉDNĚTE

Praktické zkoušky se konají ne střediscích dle oborů:

Termíny MZ JARO 2021

Didaktické testy dle jednotného zkušebního scématu od 3.5. 2021

Písemné práce a praktické zkoušky v návaznosti na didaktické testy. 

Ústní zkoušky od 17.5. 2021. 

Konkrétní termíny budou zveřejněny nejpozději v den konání praktických zkoušek.

Stránky