Maturitní zkoušky

Informace pro maturanty Jaro 2021

V návaznosti na Opatření  obecné povahy z 15. 3. 2021 se mění pravidla maturitních zkoušek v jarním období 2021 pro prvomaturanty.  Změny najdete v příloze. Formulář k vyjádření zájmu konat ústní zkoušku byl dne 9.4. 2021 zpřístupněn maturantům na nástěnce školy v Bakalářích. Zde je též uveden postup, jak svůj zájem o zkoušky projevit. 

Termíny MZ JARO 2021

Vedení školy zveřejňuje nové termíny MZ, které byly stanoveny dne 19.3. 2021 v návaznosti na Opatření obecné povahy z 15.3.2021

Platnost termínů i složení zkušebních komisí závisí na aktuálních opatřeních vlády. 

 

Termíny MZ JARO 2021

Didaktické testy dle jednotného zkušebního scématu od 3.5. 2021

Písemné práce a praktické zkoušky v návaznosti na didaktické testy. 

Ústní zkoušky od 17.5. 2021. 

Konkrétní termíny budou zveřejněny nejpozději v den konání praktických zkoušek.

Výpisy z přihlášky k MZ podzim 2020

27.7.2020 byly žákům, kteří mají právo konat opravnou či náhradní maturitní zkoušku v podzimním termínu, odeslány e-mailem výpisy z přihlášky. Prosíme o pečlivou kontrolu osobních údajů a označených zkoušek. Pokud naleznete chybu, nahlaste bez odkladu e-mailem na adresu J. Vlčkové (nejpozději 29.7.)

Letos není nutné odesílat protokol o převzetí výpisu z přihlášky do školy, proto stačí, pokud e-mailem na adresu J. Vlčkové potvrdíte, že je vše v pořádku. 

 

Přihlášky k MZ PODZIM 2020

Přihlášky pro maturanty, kteří mají právo konat opravnou či náhradní zkoušku v podzimním termínu 2020, byly dnes 30.6. 2020 rozeslány emailem a  budou od 1.7. uloženy na sekretariátu školy. Proveďte pečlivou kontrolu osobních údajů a přidělených zkoušek. Přihláška bude platná po podpisu maturantem  a odevzdání přihlášky na sekretariát školy (Čsl. armády)do 25.7.2020. 

Nebude-li k 25.7. přihláška podepsána, nebude žák k MZ přihlášen. 

Stránky