Exkurze Rakousko - Voestalpine a Vídeň

Exkurze studentů VOŠ, oboru Železniční stavitelství a Ochrana krajiny a památek, se uskutečnila ve dnech 17. – 19. Listopadu 2014. Exkurze se zúčastnilo 21 studentů 1. a 2. ročníku.

    Programem  exkurze byla komentovaná prohlídka závodu Voestealpine Donawitz, který patří nejen v Rakousku, ale i ve světě k největším zpracovatelům železné rudy. V tomto závodě se železná ruda zpracovává klasickým způsobem, ve vysokých pecích. Takto upravený materiál se dostává vagóny do dalších provozů- válcovny kolejnic a drátovny. V Donawitz se válcují kolejnice o délce 120 metrů, kreré se v podstatě bez meziskladování dopravují přímo zákazníkovi na stavbu. Nezapomenutelným zážitkem bylo sledování odpichu vysoké pece a následné vlévání roztavené rudy na speciálních vagónů. Z Donawitz jsme pokračovali do rakouského hlavního města, do Vídně, kde jsme kromě prohlídky historické části města ( Hofburg, Parlament, Stephansdom) navštívili i nejznámější stavbu rakouského architekta, výtvarníka a keramika, Friedensreicha Hundertwassera, tzw. Hundertwassehaus.

   Další den jsme navštívili vídeňské Westbahnhof ( Západní nádraží), které patří k nejkrásnějším nádražím rakouské metropole a v roce 2011 byla dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce. Toto nádraží dnes nabízí kromě železničních vnitrostátních i mezinárodních spojů, návaznost na městskou dopravu a kvalitní zázemí pro cestující, v podobě obchodů, restaurací a služeb.

  Nově získané poznatky mohou studenti obou oborů využít v různých vyučovacích předmětech.

Mgr. K.Fridrichová