Seminář "Stroje pro práce na železničním spodku a svršku"

Seminář je konán pod záštitou GŘ SŽDC, s.o. a ve spolupráci s ČKAIT

Přihláška na seminář je ke stažení v příloze, termín podání přihlášky je 23. 2 2015 na e-mail: info@prumkadc.cz. Počet účastníků je limitován.

Účastnický poplatek činí 2000,- Kč bez DPH. (Zahrnuje organizační zajištění, stravování, občerstvení a sborník přednášek.) Účastnický poplatek se netýká přednášejících.

Akce je zařazena v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2body)
Sborník přednášek pod názvem „Stroje pro práce na železničním spodku a svršku“, vydaný VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, bude veden pod číslem ISBN. (číslo bude doplněno).

Ubytování je zajištěno v domově mládeže VOŠ a SPŠ Děčín, případné ubytování v hotelech si účastníci zajišťují individuálně.

Reklama
Pokud máte zájem o reklamu vaší firmy ve sborníku, který bude u příležitosti semináře vydán, o umístění reklamních panelů v přednáškovém sále, či jinou formu reklamy, kontaktujte nás prosím. Termín objednávky reklamy do sborníku a dodání podkladů je do 16. 2. 2015.
Ceny reklamy:
- jednostránkový inzerát ve sborníku (A4) 3.000Kč
- ½ - stránkový inzerát ve sborníku (A5) 1.500 Kč
- distribuce firemních materiálů v konferenční místnosti 1.000 Kč
- instalace firemního panelu v konferenční místnosti 2.000 Kč

Škola předem děkuje za případné další sponzorské dary.

Další informace na e-mailu info@prumkadc.cz nebo na tel. 412 516 136.

 

 

Program semináře

„Stroje pro práce na železničním spodku a svršku

 

Středa 4. března 2015

  8.30             Prezence účastníků

  9.20             Zahájení semináře

Blok prezentací strojů pro práce na železničním spodku

9.50 – 10.50    Moderní technologie ve stavebních strojích Caterpillar

                      Jan Kosan, DiS., Zeppelin CZ, s.r.o., Modletice

10.50 – 11.00  Přestávka

11.00 – 11.30  Dvoucestná hydraulická rypadla a jejich použití při výstavbě, údržběa opravách železničního spodku

                      Ing. Jan Hort, Ing. Jan Kadubec, Liebherr – Stavební stroje CZ. s.r.o., Popůvky u Brna

11.30 – 11.50   Dvoucestné rypadlo CAT M 315 DUO

                      Ing. Kamil Korecz, Ing. Volfgang Macourek, SaZ s.r.o., Hodonín

11.50 – 12.20   Moderní technologie pro automatické navádění stavebních strojů         

                      Ing. Pavel Dostál, Sitech s.r.o. Vlárská 22 Brno

12.20 – 13.20   Polední přestávka

13.20 – 13.50   Stroje pro hutnění konstrukčních vrstev liniových staveb    

13.50 – 14.30   Metody vyhodnocování stupně zhutnění materiálu, GPS podpora měřicích přístrojů

                       Ing Radek Remeš, Ammann-group  c.z., Nové Město nad Metují

14.30  - 14.50   Přestávka

Blok prezentací strojů pro práce na železničním svršku

14.40 – 15.10    Kladecí vlak Matisa P 95

                       Ing. Miroslav Hartmann, Viamont DSP, Ústí nad Labem

15.10 – 15.30   Druhy, schvalování a provozování strojů pro údržbu a stavbu kolejí

                       Ing. Alexander Libertín            

15.30 -  15.40   Přestávka

15.40 -  16.10   Stroje pro práce na trati ve vztahu k předpisu SŽDC S3/1

                       Ing. Pavel Fiala, SŽDC s.o. – TÚDC, Praha

16.10 – 16.30   Diskuze a závěr prvního dne setkání

 

Čtvrtek 5. března 2015

 8.00                 Zahájení druhého dne semináře

Prezentace firmy Plasser + Theurer  Vídeň

 8.20 –  8.40      Představení a organizační struktura firmy Plasser + Theurer Vídeň

                        Václav Husák, Jan Husák VHC Trade, s.r.o. Praha

 8.40 –  9.20     Základy mechanizace stavby a údržby kolejí

                        Markus Schnetz, Dragan Zivkovic, Plasser + Theurer, Vídeň

 9.20 –  9.40     Přestávka

 9.40 – 10.20    Využívaná technika pro železniční stavby

                       Markus Schnetz, Dragan Zivkovic, Plasser + Theurer, Vídeň

10.20 – 10.30   Přestávka

10.30 – 11.20   Nejnovější stroje pro práci na tratích

                       Markus Schnetz, Dragan Zivkovic, Plasser + Theurer, Vídeň

11.20 – 11.30    Přestávka

Blok o nasazení strojů pro optimalizaci technologických postupů

11.30 – 12.10    Vysokorychlostní výhybka 1:33,5  ŽST Prosenice

                        Ing. Bohuslav Puda, Ing. Antonín Vévoda, DT výhybkárna a strojírna a.s., Prostějov

12.10 – 12.30    Rekonstrukce železničního svršku – aspekty technologické optimalizace

                        Ing. Peter Bado, Lukáš Klíma GJW Praha

12.30 – 12.50    Nebojme se tmy – práce v nočních výlukách

                        Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Tomáš Malý, Petr Navrátil, VUT Brno

12.50               Diskuse a zakončení semináře