Seminář "Stroje na železničním spodku a svršku"

Ve dnech 4. a 5. března 2015 uspořádala VOŠ a SPŠ Děčín již třinácté setkání odborné veřejnosti, studentů a pedagogů vysokých a vyšších odborných škol s odborníky v oboru inženýrské stavitelství.

Hlavní náplní tohoto semináře byl soubor přednášek zaměřených na nové stroje pro práce na železničním spodku a svršku a nové technologie jejich ovládání. Prezentace k tomuto tématu připravili a přednesli odborníci, kteří se věnují vývoji, konstrukci a výrobě strojů a přítomným poskytli ucelený přehled o nových technologiích, užívaných ve světě. Přednášky zahraničních hostů skvěle simultánně tlumočil Ing. Pavel Kotva. O zájmu o každoroční setkání na děčínské průmyslovce svědčí vzestupný počet účastníků z odborné veřejnosti, v letošním roce především z řad zhotovitelských organizací. I v letošním roce přesáhl 200 posluchačů z Čech i zahraničí. Kromě informací, získaných v rámci přednášek, jsou přínosné i informace získané ve vzájemných diskuzích mimo program setkání. Pro večerní doprovodný program – společenský večer doplněný exkurzí do technického zázemí – poskytlo své krásné prostory děčínské Centrum pivovar.

Ing. Jaroslav Horák

foto ve fotogalerii >>>


Pohled do sálu


Absolventi VOŠ a SPŠ Děčín - účastníci semináře