Věda a výzkum pro stavby železniční dopravní cesty

Věda a výzkum pro stavby železniční dopravní cesty

Období jarních prázdnin se pro VOŠ a SPŠ Děčín stalo již tradiční dobou pro konání semináře se železniční tématikou.

V letošním roce, s názvem „Věda a výzkum pro stavby železniční dopravní cesty“, se stala náplní prezentace vědecké a výzkumné činnosti, aplikované v oboru železničního stavitelství a ověřované ve zkušebních úsecích na tratích ve správě SŽDC. Letošní již 14. ročník odborných seminářů pořádaných naší školou přilákal rekordních 250 posluchačů z řad odborné veřejnosti, studentů a pedagogů vyšších a vysokých škol z Čech i ze zahraničí.

Seminář zahájila ředitelka školy Ing. Jana Vacková, Ing. Pavel Koucký jako zástupce SŽDC, s.o., , Ing. Martin Mandík jako zástupce ČKAIT a Ing. Jiří Aster jako zástupce OHK. Přivítání účastníků se ujala primátorka města Děčína, Mgr. Marie Blažková.

Po představení Výzkumného ústavu železničního jako autorizované osoby a po informacích o evropské a národní legislativě se další přednášky věnovaly konkrétním problémům, jejichž řešení ověřují pracovníci SŽDC ve spolupráci s odborníky z vysokých škol a ze společností, které se zabývají vývojem, výrobou nebo dovozem nových materiálů a konstrukčních prvků. Na druhý den semináře jsme ve spolupráci s DT – Výhybkárnou a strojírnou, a.s. Prostějov a stavebními fakultami VUT Brno a ČVUT Praha připravili přednášky o stavbě a hodnocení zkušebních úseků, zřízených k ověření nových prvků železničního svršku. V závěru prvního i druhého dne jsme zařadili i další informace o výzkumné činnosti stavebních fakult vysokých škol z ČR i zahraničí. Tlumočení zahraničních přednášejících se zhostil Ing. Pavel Kotva, jako vždy v nejvyšší kvalitě. Doprovodným programem tohoto vysoce odborného semináře byla v letošním roce podvečerní projížďka lodí Děčínem a kaňonem Labe.

Pavla Reimerová

další foto ve fotogalerii