Seminář „Vysokorychlostní tratě v ČR“

Datum konání: 8. až 9. února 2023.

Přihlášky do 31.ledna 2023.

Seminář pořádá VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. pod záštitou Generálního ředitelství Správy železnic, s.o. a ve spolupráci se Správou železnic, s.o. Praha a Oblastní komorou ČKAIT Ústí nad Labem.

Akce je zařazena v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Cena semináře:

PREZENČNĚ – účastnický poplatek činí 3800 Kč bez DPH.  (Zahrnuje organizační zajištění, občerstvení, stravování a tištěný sborník přednášek.)

ON-LINE – účastnický poplatek činí 2600 Kč bez DPH.  (Zahrnuje organizační zajištění a sborník přednášek, který bude zaslán účastníkům elektronicky.)

Přihlášky prostřednictvím formuláře na www.prumkadc.cz možno podávat do  31. ledna 2023. Počet účastníků v sále bude omezen, počet on-line účastníků bude neomezen.

Sborník přednášek bude vydán pod číslem ISBN 978-80-905733-9-0.

Pokud máte zájem o reklamu vaší firmy ve sborníku, v přednáškovém sále, či jinou formu, kontaktujte nás prosím. Termín objednávky reklamy do sborníku a dodání podkladů je do 24. ledna 2023.

Cena reklamy:

– jednostránkový inzerát ve sborníku (A4)             5 000 Kč + DPH

– ½ stránkový inzerát ve sborníku (A5)                  3 000 Kč + DPH

– distribuce firemních materiálů v sále                    2 000 Kč + DPH

– instalace firemního panelu v sále                          4 000 Kč + DPH

Škola předem děkuje za případné sponzorské dary.

Další informace:

Mgr. Pavla Reimerová

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.
Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, tel. 412 516 136, e-mail: info@prumkadc.cz

Program semináře

Středa 8. února 2023

8:30 – 9:20 Prezence

9:20 Zahájení semináře
Ing. Jana Vacková a hosté

9:40 Výročí 20 let ve znamení vysokorychlostních tratí
Ing. Pavel Koucký, ředitel odboru personálního GŘ Správy železnic, s.o. 

10:00 Koncepce VRT v ČR
Ing. Martin Švehlík, Správa železnic, s.o

10:20 Manuál pro projektování VRT a technika VRT
Ing. Jiří Merta, Ing. Jan Janoušek, Správa železnic, s.o. 

11:00 – 11:20 Přestávka

11:20 Příprava VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany a Praha – Brno- Ostrava
Ing. Pavel Hruška, Ing. Marek Pinkava, Správa železnic, s.o. 

12:00 – 13:20 Přestávka na oběd

13:20 Poznatky a zkušenosti z provozního ověřování výhybekJ60-1:33,5-8000/4000/14000-PHS ve stanici Prosenice 
Ing. Jiří Zatloukal, Ing. Antonín Vévoda, DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov 

13:40 Geometrie a konstrukční řešení  výhybkyJ60-1:55,3-15700/7900/28100-PHS pro VRT
Ing. Lukáš Raif Ph.D., DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov 

14:00 Analýza vlastností konstrukční vrstvy z asfaltového betonu v úseku Svitavy – Hradec nad Svitavou
Jiří Pospíšil, Leoš Horníček, Jan Valentin, Ing. Vít Lojda PhD., ČVUT Praha

14:10 Aktivity katedry Železničních staveb, Stavební fakulty, ČVUT Praha v oblasti VRT
Ing. Vít Lojda PhD., ČVUT Praha

14:20 Železniční spodek na VRT
Ing. Petr Břešťovský, Ph.D., Správa železnic, s.o.

14:40 Materiál pro VRT
Ing. Jan Čihák, Správa železnic, s.o. 

15:00 Vysokorychlostní tratě, jejich výstavba a následná údržba speciálními stroji Plasser & Theurer
Lukáš Kaiser, VHC Trade

16:00 – 18:30 Doplňkový odpolední programexkurze

19:00 – 24:00 Společenský večer

Čtvrtek 9. února 2023

8:00 – 8:20 Zahájení druhého dne semináře

8:20 Koncepce BIM z pohledu Správy Železnic
Ing. Mariana Salavová , Správa železnic s.o., GŘ – odbor strategie – odd. digitalizace stavebních projektů

8:50 Příprava projektů pro BIM
Ing. Pavel Utinek DiS. Sudop Hradec Králové

9:20 Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží
Ing. Ivan Pomykáček, SUDOP PRAHA a.s.

9:40 – 10:00 Přestávka

10:00 Realizace projektu „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov“
Ing. Jan Mitlöhner, Skanska a.s.

10:20 Použití BIM a tvorba BIM modelu skutečného provedení stavby na projektu „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov“
Martin Šnajdr, Skanska a.s.

10:40 BIM v praxi na stavbách STRABAG Rail a.s.
Ing. Roman Abraham, Ing. Jan Zagrapan, Strabag Rail, a.s.

11:20 Implementácia BIM do vyučovacieho procesu
Ing. Andrej Matejov , VUT v Brně

11:40 Work in the field of turnouts
Mrs. Kluge, Mr. Ulf Gerber, TU Drážďany

11:55 Wide sleepers as a way to extend the life cycle of the railway track
Michal Przybylowicz, TU Drážďany

Sdílet:
Nejnovější příspěvky