Search
Close this search box.
Název oboruInženýrské stavitelství
Kód oboru36-41-N/03
Zaměřeníželezniční stavitelství
Forma studiadenní /kombinovaná
Délka studia3 roky / 3,5 roku
Podmínky přijetíbez přijímacích zkoušek (podmínka – maturitní zkouška)
Způsob zakončeníabsolutorium
Místo výukystředisko ČSA, Čsl. armády 681/10, Děčín I

Studium je určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol.

Způsob studia je obdobný jako u vysokoškolského systému. V zimním semestru probíhá od září do prosince výuka, v lednu je zkouškové období. V letním semestru se vyučuje od února – května, zkouškové období je v červnu.
U dálkového a kombinovaného studia probíhá výuka jeden celý den v týdnu (úterý, čtvrtek) formou konzultací.

Školné činí 3000 Kč ročně a platí se ve dvou splátkách – v září a v únoru.

Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru …). Studenti oboru železniční stavitelství během studia vykonávají profesní zkoušky potřebné pro práci na železnici. Vzhledem k tomu, že tento obor vyučujeme jako jediná škola v republice, nemají jeho absolventi problémy s uplatněním v praxi.