Search
Close this search box.

Výchovné poradkyně pro středisko Čsl. armády

Mgr. Lenka Jelínková
Konzultační hodiny: pondělí 8:45 – 9:30 hodin
Kabinet č. 202 v 1. poschodí
E-mail: lenka.jelinkova@prumkadc.cz

Mgr. Kateřina Fridrichová
Konzultační hodiny: středa 8:00 – 9:00
Kabinet č. 308 ve 2. poschodí
E-mail: katerina.fridrichova@prumkadc.cz

 ____________________________________________________________________

Výchovná poradkyně pro středisko Slovanská

Mgr. Simona Wisurová
Konzultační hodiny : středa 8:00 – 8:45
v jiném termínu po předchozí domluvě
Kabinet č. 308 ve 2. poschodí budovy B
E-mail: simona.wisurova@prumkadc.cz

____________________________________________________________________

Každý se v životě může setkat s problémem, na který sám nestačí. Jedním z lidí, kteří mohou pomoci, je výchovný poradce. Výchovný poradce je služba pro žáky školy i jejich rodiče. Všechny informace jsou důvěrné (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).

S jakými okruhy problémů pomáhám?

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje Pracoviště Děčín

Speciálně pedagogické centrum

Středisko výchovné péče

Krizová poradna – poradenství pro rodinu a mezilidské vztahy (služby jsou bezplatné a důvěrné) -domácí násilí, úmrtí nebo těžký úraz rodinného příslušníka, sebevražedné pocity, pomoc obětem trestných činů, problémy ve škole, šikana, vztahové problémy, záškoláctví …

K-centrum Děčín (poradna pro drogově závislé a rodiče)

Je určeno těm, kteří hledají pomoc v aktuální krizi. klienti mohou přijít do zařízení bez doprovodu a bez doporučení. Veškeré služby jsou poskytovány zdarm. O klientech se neposkytují informace dalším osobám.

Linka bezpečí 800 155 55

Internetová linka bezpečí: ilb@linkabezpeci.cz

Linka vzkaz domů 
bezplatná linka z pevné sítě 800 111 113, z mobilu 724 727 777
 (tarif dle operátora) – v provozu každý den od 8.00 do 22.00 hodin.

Rodičovská linka 283 852 222

Linka ZTRACENÉ DÍTĚ – 116000