Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky jaro a podzim 2023 – základní pokyny

Maturitní zkouška má dvě části: společnou a profilovou.


Společná část je stanovena MŠMT.
Skládá ze dvou povinných zkoušek konaných formou didaktického testu:
– český jazyk a literatura
– jeden z předmětů cizí jazyk nebo matematika.
Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující).
*) Žák, který si ve společné části zvolil matematiku, z ní povinnou ústní zkoušku nekoná.

Profilová část – povinné zkoušky:
– Český jazyk a literatura konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky,
– Cizí jazyk, pokud si žák ve společné části tento jazyk zvolil *), konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky
– Praktická části z odborných předmětů – konané formou praktické zkoušky
– Dvě ústní zkoušky z odborných předmětů daného oboru a zaměření vzdělávání

Nepovinné zkoušky profilové části:
Anglický jazyk – zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky
Německý jazyk – zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky
Matematika – ústní zkouška

Maturitní témata všech profilových zkoušek jsou platná pro obě zkušební období.

Rozpisy ústních maturitních zkoušek

Rozpisy praktických maturitních zkoušekJednotlivá zkouška (profilová MZ)

Tuto zkoušku může skládat libovoná osoba, která si podá žádost. Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem odpovídá profilové maturitní zkoušce, lze skládat pouze v jarním termínu MZ. Další podrobnosti najdete na stránce https://www.prumkadc.cz/index.php/maturitni-zkousky/jednotliva-zkouska-profilova-mz/


Archiv maturitních zkoušek

Na tomto odkaze najdete informace o maturitních zkouškách z předchozího období https://www.prumkadc.cz/index.php/archiv-maturity/


Audioknihy

Na tomto odkaze naleznete audioknihy, které se vám budou hodit k maturitním otázkám z českého jazyka. https://www.prumkadc.cz/index.php/audioknihy/