Search
Close this search box.

Maturitní zkouška JARO a PODZIM 2024

Maturitní zkouška má dvě části: společnou a profilovou.

Společná část je stanovena MŠMT.
Skládá ze dvou povinných zkoušek konaných formou didaktického testu:

Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující) 

Profilová část  – povinné zkoušky: 

Obor STAVEBNICTVÍ: 
Pozemní stavitelství, Stavební konstrukce

Obor STROJÍRENSTVÍ:
Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie

Obor ELEKTROTECHNIKA – zaměření Elektrická trakce v dopravě:
Energetika v dopravě, Trakční vozidla

Obor ELEKTROTECHNIKA- zaměření Zařízení silnoproudé elektrotechniky:
Zařízení silnoproudé elektrotechniky, Elektroenergetika

Obor ELEKTROTECHNIKA- zaměření Počítačové systémy:
Technické vybavení počítačů, Programové vybavení počítačů

Obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY – zaměření LOGISTIKA:
Ekonomika, Logistika

Obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY – zaměření ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA A PŘEPRAVA:
Železniční doprava, Železniční přeprava

*)Žák, který si ve společné části zvolil matematiku, z ní povinnou ústní zkoušku nekoná.

**)Jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem stardardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). Písemnou žádost o nahrazení zkoušky (AJ, NJ) podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období (do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období). Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky (min. B1). Didaktický test ve společné části koná žák vždy. Informace najdete na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (cermat.cz)

Nepovinné zkoušky profilové části:
Anglický jazyk – zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky
Německý jazyk – zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky
Matematika – ústní zkouška
Maturitní témata všech profilových zkoušek jsou platná pro obě zkušební období.


Rozpisy ústních maturitních zkoušek jaro a podzim 2024


Témata a jiné dokumenty maturitním zkouškám jaro a podzim 2024


Jednotlivá zkouška (profilová MZ)

Tuto zkoušku může skládat libovoná osoba, která si podá žádost. Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem odpovídá profilové maturitní zkoušce, lze skládat pouze v jarním termínu MZ. Další podrobnosti najdete na stránce https://www.prumkadc.cz/index.php/maturitni-zkousky/jednotliva-zkouska-profilova-mz/


Archiv maturitních zkoušek

Na tomto odkaze najdete informace o maturitních zkouškách z předchozího období https://www.prumkadc.cz/index.php/archiv-maturity/


Audioknihy

Na tomto odkaze naleznete audioknihy, které se vám budou hodit k maturitním otázkám z českého jazyka. https://www.prumkadc.cz/index.php/audioknihy/