Maturitní zkoušky


Maturitní zkoušky jaro a podzim 2022 – základní pokyny

Maturitní zkouška má dvě části: společnou a profilovou.

Společná část je stanovena MŠMT.
Skládá ze dvou povinných zkoušek konaných formou didaktického testu:
– český jazyk a literatura
– jeden z předmětů cizí jazyk nebo matematika.
Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující).
*) Žák, který si ve společné části zvolil matematiku, z ní povinnou ústní zkoušku nekoná.

Profilová část – povinné zkoušky:
– Český jazyk a literatura konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky,
– Cizí jazyk, pokud si žák ve společné části tento jazyk zvolil *), konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky
– Praktická části z odborných předmětů – konané formou praktické zkoušky
– Dvě ústní zkoušky z odborných předmětů daného oboru a zaměření vzdělávání

Nepovinné zkoušky profilové části:
Anglický jazyk – zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky
Německý jazyk – zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky
Matematika – ústní zkouška

Maturitní témata všech profilových zkoušek jsou platná pro obě zkušební období.


Profilová část – povinné zkoušky – témata


Jednotlivá zkouška (profilová MZ)

Tuto zkoušku může skládat libovoná osoba, která si podá žádost. Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem odpovídá profilové maturitní zkoušce, lze skládat pouze v jarním termínu MZ. Další podrobnosti najdete na stránce https://www.prumkadc.cz/index.php/maturitni-zkousky/jednotliva-zkouska-profilova-mz/


Archiv maturitních zkoušek

Na tomto odkaze najdete informace o maturitních zkouškách z předchozího období https://www.prumkadc.cz/index.php/archiv-maturity/