Kalendář školního roku

Organizační plán školního roku 2021/22

Kalendář bude průběžně doplňován o významné akce, změny termínů jsou vyhrazeny.

Srpen 2021
24. – 26. 8. 2021Opravné a dodatečné zkoušky SPŠ
31. 8. 2021Třídní schůzka  – 1. ročníky SPŠ – prezenční
Září 2021
1. 9. 2021 Zahájení školního roku
1. 9. 2021 Zápis VOŠ denní studium
1. 9. 2021 Třídní schůzka  – 1. ročníky SPŠ – on-line
1. – 3. 9. 2021Společná část maturitních zkoušek – na spádových školách
6. – 8. 9. 2021Adaptační kurz 1. ročníků – obory Stavebnictví a Provoz a ek. dopravy
2. – 3. 9. 2021Adaptační kurz 1. ročníků – obory Strojírenství a Elektrotechnika
2. – 9. 9. 2021Geodetické cvičení V2, V3
7. 9. 2021Praktická část maturitní zkoušky – podzimní termín
15. 9. 2021Ústní část MZ – podzimní termín – PED
16. 9. 2021Ústní část MZ – podzimní termín – STA, STR, ELE
14. 9. 2021Zápis kombinovaného studia VOŠ
27. 9. 2021Ředitelské volno
28. 9. 2021Státní svátek
30. 9. 20214. kolo přijímacího řízení VOŠ – podání přihlášky
Říjen 2021
Absolutoria – podzimní termín
28. 10. 2021Státní svátek
27. – 29. 10. 2021Podzimní prázdniny
Listopad 2021
Uzavření čtvrtletní klasifikace
10. 11. 2021Třídní schůzky – středisko Slovanská
11. 11. 2021Třídní schůzky – středisko Čsl. armády
17. 11. 2021Státní svátek
20. 11. 2021Den otevřených dveří
Prosinec 2021
1. 12. 2021Podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
20.- 22. 12. 2021Ředitelské volno
23. – 31. 12. 2021Zimní prázdniny
24. – 26. 12. 2021Státní svátek
Leden 2022
1. 1. 2022Státní svátek
3.1. – 31.1. 2022Zkouškové období VOŠ
17. – 28.1.2022Lyžařský kurz 2. ročníků
3. – 7. 1. 2022Přípravný týden – zkoušky K03 pro V3z
20. 1. 2022Den otevřených dveří
24. 1. 2022Uzavření pololetní klasifikace
25. 1. 2022Klasifikační porada ČSA
26. 1. 2022Klasifikační porada SLO
31. 1. 2022Pololetní vysvědčení
27. 1. 2022Zkoušky K-03
Únor 2022
4. 2. 2022Pololetní prázdniny
10. 2. 2022Den otevřených dveří
11. 2. 2022Maturitní ples SPŠ
24.2.2022Kariérový den
25. 2. 2022Maturitní ples SPŠ přesunut na duben
Březen 2022
1. 3. 2022Termín podání přihlášek na SPŠ
14. – 18. 3. 2022Jarní prázdniny
16. – 17. 3. 2022Seminář „Nová generace pracovníků v inženýrském stavitelství“
Duben 2022
4. 4. 2022Uzavření čtvrtletní klasifikace
5. 4. 2022Třídní schůzky – středisko ČSA
6. 4. 2022Třídní schůzky – středisko SLO
8. 4. 2022Maturitní ples SPŠ
11.- 14.4.2022Stáž VOŠ – Brno
12. a 13.4.2022Přijímací zkoušky SŠ – testy a pohovory
14. 4. 2022Velikonoční prázdniny
15. 4. 2022Státní svátek
18. 4. 2022Státní svátek
22. 4. 2022Termín odevzdání absolventských prací VOŠ
25. 4. 2022Uzávěrka klasifikace 4. ročníky
29. 4. 2022Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
27. 4. 2022Klasifikační porada 4. ročníky
29. 4. 2022Vysvědčení – 4. ročníky
Květen 2022
1. 5. 2022Státní svátek
2.5. – 4.5.2022Maturity společná část – didaktické testy CJL, MAT, AJ, NJ
2. – 24. 5. 2022Zkouškové období V3z
8. 5. 2022Státní svátek
10. – 11.5.2022Maturity praktická část
10. – 11.5.2022Náhradní termíny přijímacího řízení SŠ
13. 5. 2022Draft VOŠ – V2z a V3z
16. – 20. 5. 2022Kurz krizových manažerů Kojetín
16. – 27.5.2022Souvislá praxe
16. – 27.5.2022Branný kurz 1. ročníků
16. – 27.5.2022Maturity ústní část
25. -31. 5. 2022Přípravný týden na absolutoria V3z, D4z
30.5. – 3.6.2022Sportovní kurz 3. ročníků – SLO
Červen 2022
1. – 30. 6. 2022Zkouškové období V1, D1, D2, D3
1. – 2. 6. 2022Absolutoria
15. 6. 20221. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
13. – 17.6.2022Opravné zkoušky 4. ročníky
20. – 24.6.2022Sportovní kurz 3. ročníků – CSA
24. 6. 2022Uzavření klasifikace
27. 6. 2022Klasifikační porada
28. a 29.6. 2022Školní výlety, exkurze
30. 6. 2022Vysvědčení

Červenec 2022
1. – 31. 7. 2022 Prázdniny
15. 7. 20222. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Srpen 2022
1. – 31. 8. 2022Prázdniny
15. 8. 20223. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Opravné zkoušky