Search
Close this search box.

Organizační plán školního roku 2023/24

Kalendář bude průběžně doplňován o významné akce, změny termínů jsou vyhrazeny.

Srpen 2023
28. – 29. 8. 2023Opravné a dodatečné zkoušky SPŠ
Září 2023
4. 9. 2023 Zahájení školního roku
6. 9. 2023 Zápis VOŠ denní studium – 3. ročník
4. – 8. 9. 2023Maturitní zkoušky – společná část – na spádových školách
4. – 6. 9. 2023Adaptační kurz 1. ročníků – obory Stavebnictví a Provoz a ek. dopravy
5. – 7. 9. 2023Adaptační kurz 1. ročníků – obory Strojírenství a Elektrotechnika
11. – 12. 9. 2023Maturitní zkoušky – písemná část – podzimní termín
12. 9. 2023Zápis VOŠ – kombinované studium
13. – 14. 9. 2023Maturitní zkoušky – praktická část – podzimní termín
15. a 18. 9. 2023Maturitní zkoušky ústní část – podzimní termín
28. 9. 2023Státní svátek
29. 9. 2023Ředitelské volno
30. 9. 20224. kolo přijímacího řízení VOŠ – podání přihlášky
Říjen 2023
24. 10. 2023Burza škol Děčín
26. – 27. 10. 2022Podzimní prázdniny
28. 10. 2023Státní svátek
Listopad 2023
13. 11. 2023Uzavření čtvrtletní klasifikace
14. 11. 2023Třídní schůzky – středisko Čsl. armády
15. 11. 2023Třídní schůzky – středisko Slovanská
17. 11. 2023Státní svátek
25. 11. 2023Den otevřených dveří
Prosinec 2023
1. 12. 2023Termín podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
24. -26.12. 2023Státní svátek
27.12.-2.1. 2024Zimní prázdniny
Leden 2024
1. 1. 2024Státní svátek
3. – 31. 1. 2024Zkouškové období VOŠ
Přípravný týden – zkoušky K03 pro V3z
7. – 12. 1. 2024Lyžařský kurz 2. ročníků
21. – 26. 1. 2024Lyžařský kurz 2. ročníků
22. 1. 2024Uzavření pololetní klasifikace
23. 1. 2024Klasifikační porada ČSA
24. 1. 2024Klasifikační porada SLO
25. 1. 2024Den otevřených dveří
26. 1. 2024Ples SPŠ
31. 1. 2024Pololetní vysvědčení
Únor 2024
1. – 20. 2. 2024Termín podání přihlášek na SPŠ
2. 2. 2024Pololetní prázdniny
5. 2. 2024Začátek výuky VOŠ denní – letní semestr
6. 2. 2024Začátek výuky VOŠ kombinované – letní semestr
12. – 16. 2. 2024Jarní prázdniny
14. – 15. 2. 2024Seminář „Nové prvky v železničním stavitelství“
Březen 2024
28. 3. 2024Velikonoční prázdniny
29. 3. 2024Státní svátek
Duben 2024
1. 4. 2024Státní svátek
8. 4. 2024Uzavření čtvrtletní klasifikace
9. 4. 2024Třídní schůzky – středisko ČSA
10. 4. 2024Třídní schůzky – středisko SLO
12. a 15. 4. 2024Přijímací zkoušky SŠ
26. 4. 2024Termín odevzdání absolventských prací VOŠ
22. 4. 2024Uzávěrka klasifikace 4. ročníky
24. 4. 2024Klasifikační porada 4. ročníky
30. 4. 2024Vysvědčení – 4. ročníky
29. a 30. 4. 2024 Náhradní termíny přijímacího řízení SŠ
Květen 2024
29. 4. – 3. 5. 2024Branný kurz 1. ročníků – CSA
1. 5. 2024Státní svátek
2. – 7. 5. 2024Maturitní zkoušky – společná část – didaktické testy CJL, MAT, AJ, NJ
Zkouškové období V3z
6. – 10. 5. 2024Branný kurz 1. ročníků – SLO
8. 5. 2024Státní svátek
13. – 15. 5. 2024Maturitní zkoušky – praktická část
14. 5. 2024Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
Přípravný týden na absolutoria V3z, D4z
27. 5. – 7. 6. 2024Souvislá praxe
Červen 2024
1. – 30. 6. 2024Zkouškové období D1, D2, D3
3. – 7. 6. 2024Maturitní zkoušky – ústní část
7. 6. 2024Absolutoria
Opravné zkoušky 4. ročníky
15. 6. 20241. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Sportovní kurz 3. ročníků
21. 6. 2024Uzavření klasifikace
24. 6. 2024Klasifikační porada
25. a 26. 6. 2024Školní výlety, exkurze
27. 6. 2024Sportovní den
28. 6. 2024Vysvědčení

Červenec 2023
1. – 31. 7. 2024 Prázdniny
15. 7. 20242. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Srpen 2023
1. – 31. 8. 2024Prázdniny
15. 8. 20243. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Opravné zkoušky