Organizační plán školního roku 2023/24

Kalendář bude průběžně doplňován o významné akce, změny termínů jsou vyhrazeny.

Srpen 2023
28. – 29. 8. 2023Opravné a dodatečné zkoušky SPŠ
Září 2023
4. 9. 2023 Zahájení školního roku
6. 9. 2023 Zápis VOŠ denní studium – 3. ročník
4. – 8. 9. 2023Maturitní zkoušky – společná část – na spádových školách
4. – 6. 9. 2023Adaptační kurz 1. ročníků – obory Stavebnictví a Provoz a ek. dopravy
5. – 7. 9. 2023Adaptační kurz 1. ročníků – obory Strojírenství a Elektrotechnika
11. – 12. 9. 2023Maturitní zkoušky – písemná část – podzimní termín
12. 9. 2023Zápis VOŠ – kombinované studium
13. – 14. 9. 2023Maturitní zkoušky – praktická část – podzimní termín
15. a 18. 9. 2023Maturitní zkoušky ústní část – podzimní termín
28. 9. 2023Státní svátek
29. 9. 2023Ředitelské volno
30. 9. 20224. kolo přijímacího řízení VOŠ – podání přihlášky
Říjen 2023
24. 10. 2023Burza škol Děčín
26. – 27. 10. 2022Podzimní prázdniny
28. 10. 2023Státní svátek
Listopad 2023
13. 11. 2023Uzavření čtvrtletní klasifikace
14. 11. 2023Třídní schůzky – středisko Čsl. armády
15. 11. 2023Třídní schůzky – středisko Slovanská
17. 11. 2023Státní svátek
25. 11. 2023Den otevřených dveří
Prosinec 2023
1. 12. 2023Termín podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
24. -26.12. 2023Státní svátek
27.12.-2.1. 2024Zimní prázdniny
Leden 2024
1. 1. 2024Státní svátek
3. – 31. 1. 2024Zkouškové období VOŠ
Přípravný týden – zkoušky K03 pro V3z
Lyžařský kurz 2. ročníků
Den otevřených dveří
Lyžařský kurz 2. ročníků
22. 1. 2024Uzavření pololetní klasifikace
23. 1. 2024Klasifikační porada ČSA
24. 1. 2024Klasifikační porada SLO
25. 1. 2024Den otevřených dveří
26. 1. 2024Ples SPŠ
31. 1. 2024Pololetní vysvědčení
Únor 2024
2. 2. 2024Pololetní prázdniny
12. – 16. 2. 2024Jarní prázdniny
14. – 15. 2. 2024Seminář
Březen 2024
1. 3. 2024Termín podání přihlášek na SPŠ
28. 3. 2024Velikonoční prázdniny
29. 3. 2024Státní svátek
Duben 2024
1. 4. 2024Státní svátek
8. 4. 2024Uzavření čtvrtletní klasifikace
9. 4. 2024Třídní schůzky – středisko ČSA
10. 4. 2024Třídní schůzky – středisko SLO
Přijímací zkoušky SŠ – testy a pohovory
Termín odevzdání absolventských prací VOŠ
Uzávěrka klasifikace 4. ročníky
Klasifikační porada 4. ročníky
Vysvědčení – 4. ročníky
Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
Květen 2024
1. 5. 2024Státní svátek
Maturitní zkoušky – společná část – didaktické testy CJL, MAT, AJ, NJ
Zkouškové období V3z
8. 5. 2024Státní svátek
Maturitní zkoušky – praktická část
Náhradní termíny přijímacího řízení SŠ
Souvislá praxe
Branný kurz 1. ročníků – CSA
Branný kurz 1. ročníků – SLO
Maturitní zkoušky – ústní část
Přípravný týden na absolutoria V3z, D4z
Červen 2024
1. – 30. 6. 2024Zkouškové období D1, D2, D3
Absolutoria
Sportovní kurz 3. ročníků
Opravné zkoušky 4. ročníky
15. 6. 20241. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Sportovní kurz 3. ročníků
21. 6. 2024Uzavření klasifikace
24. 6. 2024Klasifikační porada
25. a 26. 6. 2024Školní výlety, exkurze
27. 6. 2024Sportovní den
28. 6. 2024Vysvědčení

Červenec 2023
1. – 31. 7. 2024 Prázdniny
15. 7. 20242. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Srpen 2023
1. – 31. 8. 2024Prázdniny
15. 8. 20243. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Opravné zkoušky