Kalendář školního roku

Organizační plán školního roku 2022/23

Kalendář bude průběžně doplňován o významné akce, změny termínů jsou vyhrazeny.

Srpen 2022
25. – 26. 8. 2022Opravné a dodatečné zkoušky SPŠ
31. 8. 2022Třídní schůzka  – 1. ročníky SPŠ – prezenční
Září 2022
1. 9. 2022 Zahájení školního roku
1. 9. 2022 Zápis VOŠ denní studium – 1. ročník
5. 9. 2022 Zápis VOŠ denní studium – 2. a 3. ročník
1. – 5. 9. 2022Maturitní zkoušky – společná část – na spádových školách
6. – 8. 9. 2022Adaptační kurz 1. ročníků – obory Stavebnictví a Provoz a ek. dopravy
12. – 14. 9. 2022Adaptační kurz 1. ročníků – obory Strojírenství a Elektrotechnika
6. 9. 2022Maturitní zkoušky – písemná část – podzimní termín
7. – 8. 9. 2022Maturitní zkoušky – praktická část – podzimní termín
13. 9. 2022Maturitní zkoušky ústní část – podzimní termín
20. 9. 2022Zápis VOŠ – kombinované studium
28. 9. 2022Státní svátek
30. 9. 20224. kolo přijímacího řízení VOŠ – podání přihlášky
Říjen 2022
26. – 27. 10. 2022Podzimní prázdniny
28. 10. 2022Státní svátek
Listopad 2022
Uzavření čtvrtletní klasifikace
15. 11. 2022Třídní schůzky – středisko Čsl. armády
16. 11. 2022Třídní schůzky – středisko Slovanská
17. 11. 2022Státní svátek
18. 11. 2022Ředitelské volno
26. 11. 2022Den otevřených dveří
Prosinec 2022
1. 12. 2022Podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
24. -26.12. 2022Státní svátek
23. 12. – 2. 1. 2023Zimní prázdniny
Leden 2023
1. 1. 2023Státní svátek
3.1. – 31.1. 2023Zkouškové období VOŠ
Lyžařský kurz 2. ročníků
Přípravný týden – zkoušky K03 pro V3z
12. 1. 2023Den otevřených dveří
Uzavření pololetní klasifikace
Klasifikační porada ČSA
Klasifikační porada SLO
31. 1. 2023Pololetní vysvědčení
Zkoušky K-03
Únor 2023
3. 2. 2023Pololetní prázdniny
6. – 10. 2. 2023Jarní prázdniny
8. – 9. 2. 2023Seminář
17. 2. 2022Maturitní ples SPŠ
Kariérový den
Březen 2023
1. 3. 2023Termín podání přihlášek na SPŠ
Duben 2023
6. 4. 2023Velikonoční prázdniny
8. 4. 2023Státní svátek
10. 4. 2023Státní svátek
Uzavření čtvrtletní klasifikace
11. 4. 2023Třídní schůzky – středisko SLO
12. 4. 2023Třídní schůzky – středisko ČSA
13. a 14. 4. 2023Přijímací zkoušky SŠ – testy a pohovory
Termín odevzdání absolventských prací VOŠ
Uzávěrka klasifikace 4. ročníky
Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
Klasifikační porada 4. ročníky
28. 4. 2023Vysvědčení – 4. ročníky
Květen 2023
1. 5. 2023Státní svátek
Maturitní zkoušky – společná část – didaktické testy CJL, MAT, AJ, NJ
Zkouškové období V3z
8. 5. 2023Státní svátek
Maturitní zkoušky – praktická část
10. a 11. 5. 2023Náhradní termíny přijímacího řízení SŠ
Draft VOŠ – V2z a V3z
Kurz krizových manažerů Kojetín
Souvislá praxe
Branný kurz 1. ročníků
15. 5. – 26. 5. 2023Maturitní zkoušky – ústní část
Přípravný týden na absolutoria V3z, D4z
Sportovní kurz 3. ročníků – SLO
Červen 2023
1. – 30. 6. 2023Zkouškové období V1, D1, D2, D3
Absolutoria
15. 6. 20231. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Opravné zkoušky 4. ročníky
Sportovní kurz 3. ročníků – CSA
Uzavření klasifikace
Klasifikační porada
Školní výlety, exkurze
30. 6. 2023Vysvědčení

Červenec 2023
1. – 31. 7. 2023 Prázdniny
15. 7. 20232. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Srpen 2023
1. – 31. 8. 2022Prázdniny
15. 8. 20233. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Opravné zkoušky