Kalendář školního roku

Organizační plán školního roku 2022/23

Kalendář bude průběžně doplňován o významné akce, změny termínů jsou vyhrazeny.

Srpen 2022
25. – 26. 8. 2022Opravné a dodatečné zkoušky SPŠ
31. 8. 2022Třídní schůzka  – 1. ročníky SPŠ – prezenční
Září 2022
1. 9. 2022 Zahájení školního roku
1. 9. 2022 Zápis VOŠ denní studium – 1. ročník
5. 9. 2022 Zápis VOŠ denní studium – 2. a 3. ročník
1. – 5. 9. 2022Maturitní zkoušky – společná část – na spádových školách
6. – 8. 9. 2022Adaptační kurz 1. ročníků – obory Stavebnictví a Provoz a ek. dopravy
12. – 14. 9. 2022Adaptační kurz 1. ročníků – obory Strojírenství a Elektrotechnika
6. 9. 2022Maturitní zkoušky – písemná část – podzimní termín
7. – 8. 9. 2022Maturitní zkoušky – praktická část – podzimní termín
13. 9. 2022Maturitní zkoušky ústní část – podzimní termín
20. 9. 2022Zápis VOŠ – kombinované studium
28. 9. 2022Státní svátek
30. 9. 20224. kolo přijímacího řízení VOŠ – podání přihlášky
Říjen 2022
26. – 27. 10. 2022Podzimní prázdniny
28. 10. 2022Státní svátek
Listopad 2022
14. 11. 2022Uzavření čtvrtletní klasifikace
15. 11. 2022Třídní schůzky – středisko Čsl. armády
16. 11. 2022Třídní schůzky – středisko Slovanská
17. 11. 2022Státní svátek
18. 11. 2022Ředitelské volno
26. 11. 2022Den otevřených dveří
Prosinec 2022
1. 12. 2022Podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
24. -26.12. 2022Státní svátek
23. 12. – 2. 1. 2023Zimní prázdniny
Leden 2023
1. 1. 2023Státní svátek
3. – 31. 1. 2023Zkouškové období VOŠ
3. – 6. 1. 2023Přípravný týden – zkoušky K03 pro V3z
8. – 13. 1. 2023Lyžařský kurz 2. ročníků
12. 1. 2023Den otevřených dveří
22. – 27.1. 2023Lyžařský kurz 2. ročníků
23. 1. 2023Uzavření pololetní klasifikace
24. 1. 2023Klasifikační porada ČSA
25. 1. 2023Klasifikační porada SLO
30. 1. 2023Zkoušky K-03
31. 1. 2023Pololetní vysvědčení
Únor 2023
3. 2. 2023Pololetní prázdniny
6. – 10. 2. 2023Jarní prázdniny
8. – 9. 2. 2023Seminář „Vysokorychlostní tratě v ČR“
15. 2. 2023Kariérový den
17. 2. 2022Maturitní ples SPŠ
Březen 2023
1. 3. 2023Termín podání přihlášek na SPŠ
Duben 2023
5. 4. 2023Uzavření čtvrtletní klasifikace
6. 4. 2023Velikonoční prázdniny
8. 4. 2023Státní svátek
10. 4. 2023Státní svátek
11. 4. 2023Třídní schůzky – středisko ČSA
12. 4. 2023Třídní schůzky – středisko SLO
13. a 14. 4. 2023Přijímací zkoušky SŠ – testy a pohovory
20. 4. 2023Termín odevzdání absolventských prací VOŠ
24. 4. 2023Uzávěrka klasifikace 4. ročníky
26. 4. 2023Klasifikační porada 4. ročníky
28. 4. 2023Vysvědčení – 4. ročníky
28.4. – 2.5.2023Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
Květen 2023
1. 5. 2023Státní svátek
2. 5 – 5. 5. 2023Maturitní zkoušky – společná část – didaktické testy CJL, MAT, AJ, NJ
2. 5. – 26. 5. 2023Zkouškové období V3z
8. 5. 2023Státní svátek
9. 5. – 11. 5. 2023Maturitní zkoušky – praktická část
10. a 11. 5. 2023Náhradní termíny přijímacího řízení SŠ
17. 5. 2023Draft VOŠ – V2z a V3z
15. 5. – 26. 5. 2023Souvislá praxe
2. – 4. 5. 2023Branný kurz 1. ročníků – CSA
9. – 11. 5. 2023Branný kurz 1. ročníků – SLO
15. 5. – 26. 5. 2023Maturitní zkoušky – ústní část
29. 5. – 4. 6. 2023Přípravný týden na absolutoria V3z, D4z
Červen 2023
1. – 30. 6. 2023Zkouškové období V1, D1, D2, D3
5. a 6. 6. 2023Absolutoria (5.6. INS, 6.6. OCH)
12. – 16. 6. 2023Sportovní kurz 3. ročníků
5. – 9. 6. 2023Opravné zkoušky 4. ročníky
15. 6. 20231. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
19. – 23. 6. 2023Sportovní kurz 3. ročníků
23. 6. 2023Uzavření klasifikace
26. 6. 2023Klasifikační porada
27. a 28. 6. 2023Školní výlety, exkurze
29. 6. 2023Sportovní den
30. 6. 2023Vysvědčení

Červenec 2023
1. – 31. 7. 2023 Prázdniny
15. 7. 20232. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Srpen 2023
1. – 31. 8. 2022Prázdniny
15. 8. 20233. kolo přijímacího řízení VOŠ – termín podání přihlášky
Opravné zkoušky