Search
Close this search box.

Projekt byl zrealizován a ukončen. Splněny byly všechny aktivity.

Název projektu: „Šablony 2019“

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015560

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce projektu: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Anotace projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na : personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Realizované aktivity: