SPŠ – obor Technické lyceum

Název oboruTechnické lyceum
Kód oboru78-42-M/01
Zaměřenídopravní
Forma studiadenní
Délka studia4 roky
Způsob zakončenímaturitní zkouška
Místo výuky

Technické lyceum kombinuje výhody gymnázia a odborné školy a je ideální přípravou pro studium na vysoké škole zejména technického směru.

Lyceum je určeno pro chlapce a dívky se zájmem o techniku. Cílem oboru je vybavit absolventy takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní bez potíží zvládnout vysokoškolské studium technických disciplín. Kromě výuky matematiky a přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, …), která je srovnatelná s výukou na gymnáziích, a všeobecně-vzdělávacích předmětů (včetně studia dvou světových jazyků) jsou součástí učebních plánů i předměty z průmyslové školy – deskriptivní geometrie, práce na počítači, CAD systémy, technické kreslení a průmyslové výtvarnictví.

Další část výuky představuje učivo výběrové, které má studentům umožnit profilaci podle jejich zájmu. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou tak k výběru nabízeny odborné bloky dle požadavků žáků.

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata.