Úřední deska

Datum vyvěšeníČíslo jednacíObsah dokumentuDatum sejmutí
= doručení
Datum nabytí
právní moci
Poznámka