Stravování

Stravování škola nabízí v několika stravovacích zařízeních.

Součástí nově zrekonstruovaného domova mládeže je i vlastní školní jídelna. Ta slouží především pro stravování ubytovaných na DM, zaměstnanců a žáků střediska Čs. armády. Jídelníček naleznete  na záložce Jídelní lístek.

Od 1.9.2019 se upravuje cena stravného v této výši:

Cena oběda je pro studenty 31 Kč 

Cena oběda pro cizí strávníky 75 Kč 

Celodenní stravování pro ubytované 100 Kč

  • snídaně 13,50 Kč
  • přesnídávka 10,50 Kč – vydávána společně se snídaní
  • oběd 31 Kč
  • odpolední svačina 10 Kč – vydávána společně se snídaní
  • večeře 23 Kč
  • druhá večeře 12 Kč – vydávána společně s večeří

Objednávky a odhlášky obědů  do 14:00 předchozího dne  – online na stránkách strava.cz

Výdej obědů pro cizí strávníky od 11:30 do 12:00 hodin.
Výdej obědů pro žáky a studenty
 od 12:00 do 14:30 hodin.
Výdej obědů pro zaměstnance od 11:30 do 14:30 hodin.

Další možností stravování pro středisko Slovanská je školní jídelna v Jungmannově ulici a pěšky dosažitelná za přibližně 10 minut. Informace naleznete na stránkách ŠJ Jungmannova.