Search
Close this search box.

V rámci projektu Technické kluby realizujeme tyto kroužky:

Pojďme si hrát

Kroužek je určen pro děti mateřských škol. Probíhá jednou týdně ve spolupráci s partnerskou školou Škola Svět, a to v prostorách Mateřské školky Svět v ulici Na Stráni a v ulici Dobrovského.

Kreativita ve 3D

Kroužek je určen pro žáky středních a základních škol (2. stupeň). Kroužek probíhá v prostorách naší školy na středisku Slovanská a je zaměřen na práci s 3D tiskárnou, na tvorbu jednoduchých výrobků.

Kreativní tvorba

Kroužek je určen pro žáky středních a základních škol (2. stupeň). Kroužek probíhá v prostorách naší školy na středisku Čsl. armády a je zaměřen na práci se dřevem a netradičními materiály.

V rámci projektu Technické kluby dále realizujeme Otevřené dílny. Otevřené dílny probíhají dvakrát za měsíc a v rámci této aktivity nabízíme veřejnosti činnosti v oblasti zpracování dřeva, netradičních materiálů nebo práci s 3D tiskárnou. Otevřené dílny jsou zaměřeny především na skupinu záků základních a středních škol.