Search
Close this search box.

Bakaláři

Přístupové údaje

Žák nebo student obdrží přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) při nástupu do školy od třídního učitele.
Rodič obdrží přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) na třídních schůzkách.

Co dělat, když zapomenu nebo ztratím heslo do bakalářů?

Je zprovozněn systém „zapomenuté heslo“. Každý, kdo má přiděleno uživatelské jméno a v dotazníku žáka uvedl kontaktní e-mail, si může heslo změnit sám. Prostřednictvím tohoto e-mailu je Vám po zadání tohoto e-mailu do kontaktní tabulky „zapomenuté heslo“ odeslán na tento e-mail odkaz, na kterém si zadáte nové heslo. To proběhne pouze tehdy, pokud zadáte správný e-mail, zkontrolujte si tedy prosím vždy na začátku školního roku, že máte zadán správný e-mail.

Pokud se toto nepovede, další možnost je vyžádat si restart hesla na sekretariátu školy.

Žák nebo student si mohou nové heslo vyžádat na sekretariátu Čsl. armády, a to osobně – bude jim přegenerováno a vytištěno, nebo školním e-mailem zaslaným na info@prumkadc.cz – bude jim odesláno na školní e-mail.
Rodič si může nové heslo vyžádat e-mailem, zaslaným na info@prumkadc.cz. Žádost musí být odeslána z e-mailu, který rodič udal jako kontaktní v dotazníku, který se vyplňuje každé zářípro daný školní rok. Nové heslo bude zasláno výhradně na tento e-mail, a to z důvodů ochrany osobních údajů.
Pokud rodič v průběhu roku e-mail změní nebo má jiný problém s přihlášením, je nutno kontaktovat studijní oddělení, kde vám poradíme, jak tuto situaci vyřešit. (tel.: 412 516 136, Reimerová)

Office 365

Přístupové údaje

Žák nebo student obdrží přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) od svého učitele IKT a to při první vyučovací hodině.

Co dělat, když zapomenu nebo ztratím heslo do bakalářů?

Studenti provedou na první hodině IKT aktivaci jejich studentských účtů office 365 a následné zadání jejich sekundární emailové adresy a zadání jejich telefonního čísla, pomocí kterého je možné resetovat jejich přístupová hesla.