Help desk

Bakaláři

Přístupové údaje

Žák nebo student obdrží přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) při nástupu do školy od třídního učitele.
Rodič obdrží přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) na třídních schůzkách.

Co dělat, když zapomenu nebo ztratím heslo do bakalářů?

Žák nebo student si mohou nové heslo vyžádat na sekretariátu Čsl. armády, a to osobně – bude jim přegenerováno a vytištěno, nebo školním e-mailem zaslaným na info@prumkadc.cz – bude jim odesláno na školní e-mail.

Rodič si může nové heslo vyžádat e-mailem, zaslaným na info@prumkadc.cz. Žádost musí být odeslána z e-mailu, který rodič udal jako kontaktní v dotazníku, který se vyplňuje každé zářípro daný školní rok. Nové heslo bude zasláno výhradně na tento e-mail, a to z důvodů ochrany osobních údajů.
Pokud rodič v průběhu roku e-mail změní, je nutno kontaktovat studijní oddělení, kde vám poradíme, jak tuto situaci vyřešit.