Search
Close this search box.
Název oboruStrojírenství
Kód oboru23-41-M/01
Zaměřenípočítačové aplikace ve strojírenství
lodě a lodní doprava
Forma studiadenní
Délka studia4 roky
Způsob zakončenímaturitní zkouška
Místo výukystředisko SLO, Slovanská 1000/55, Děčín VI

V prvních dvou letech studia získají studenti společný strojírenský základ, od třetího ročníku si studenti volí jedno ze dvou studijních zaměření

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata (neplatí pro lodní dopravu).

Počítačové aplikace ve strojírenství

Studijní zaměření Počítačové aplikace ve strojírenství připravuje absolventy s odborným zaměřením zejména pro strojírenské firmy s důrazem na strojírenskou technologii, stroje, kontrolu a měření s maximálním využitím výpočetní techniky. V průběhu studia žáci používají moderní CAD/CAM software, zaměřený na návrh modelu i celku ve 3D s možným následným zpracováním výkresové dokumentace či využitím dat pro generování dráhy nástroje na NC strojích.

Lodě a lodní doprava

Jsme jedinou střední odbornou školou v České republice, kde je tento obor vyučován ve čtyřletém studiu zakončeném maturitní zkouškou. Studenti se v průběhu studia seznamují s principy konstrukce lodí a lodních zařízení. Naučí se, jak se staví loď, jak pracují lodní motory, čerpadla a kompresory, znají principy činnosti kormidelního a kotevního zařízení. Seznámí se s evropskými vodními cestami a organizací lodní přepravy zboží, včetně nezbytných právních předpisů.

Po maturitní zkoušce nacházejí uplatnění v podnicích zabývajících se lodní přepravou. Většina absolventů však ještě skládá další zkoušky, což jim umožní vykonávat práci na lodích ve funkcích lodníka až kapitána a to i u zahraničních plavebních společností.

Následná možnost studia námořnického povolání na zahraničních vysokých školách a námořních akademiích.