Search
Close this search box.

Střední průmyslová škola

Studium je určeno žákům z 9. tříd základních škol.
Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studium všech oborů zpočátku probíhá společně, později podle zvoleného zaměření. Uchazeč si tedy zaměření vybírá až po získání základní představy o budoucím uplatnění. Studenti získávají znalosti potřebné ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách.
Přijímací řízení – uchazeči konají jednotné zkoušky, další kritéria budou zveřejněna na webových stránkách školy v záložce Přijímací řízení SPŠ.
Ubytování lze zajistit ve vlastním domově mládeže včetně celodenního stravování.

Nabízené obory:

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
Obor připravující studenty na práci ve strojírenských firmách s důrazem na strojírenské technologie, stroje a měření s využitím výpočetní techniky. Od 3. ročníku je možné volit zaměření:

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
Studium je vhodné pro technicky zaměřené uchazeče a nabízí pozdější uplatnění v dynamicky se rozvíjejících stavebních oborech, s možností okamžitého nástupu do praxe, studia na vyšších odborných školách, nebo vysokých školách. Od 3. ročníku lze volit z těchto zaměření:

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
Obor vhodný pro zájemce o informační a komunikační technologie a jejich využívání v kontextu informační společnosti. Od třetího ročníku je možné volit tato studijní zaměření:

37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
Obor určený pro studenty, kteří chtějí pracovat na železnici, nebo v oblasti firemní logistiky. Důležitou součástí výuky jsou odborné přednášky a provozní praxe. Od 2. ročníku je možné volit tato studijní zaměření:

U zaměření Logistika se klade důraz na výuku cizích jazyků a rozvoj kreativity k využití logistiky pro zákaznický servis, distribuci zboží.
O studenty zaměření Železniční doprava a přeprava je ze strany ČD velký zájem, a proto jim poskytují stipendium (ČéDés, ČD Cargo) a jiné benefity. Studenti vykonají během 3. a 4. ročníku všechny potřebné odborné zkoušky, které ČD pro výkon v zaměstnání potřebují.

Obor Technické lyceum již nenabízíme.


Vyšší odborná škola

Studium je určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol, podmínkou přijetí je úspěšně vykonaná maturitní zkouška.
Způsob studia je obdobný jako u vysokoškolského systému.
Délka studia  –  3 roky denní studium (včetně praxe u odborných firem v 5.období), 3,5 roku dálkové studium (výuka 1x týdně ).
Školné činí 3000,- Kč ročně a platí se ve dvou splátkách – v září a v únoru.
Absolvent získává  titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru …).
Přijímací řízení  – posuzujeme splnění základní podmínky – úspěšné vykonání maturitní zkoušky
Termíny přijímacího řízení: 15. 6. – 30. 9. – jsou průběžně vyhlášovány
Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo na sekretariátu školy.
Ubytování lze zajistit ve vlastním ubytovacím zařízení (Domově mládeže) včetně celodenního stravování.

Nabízené obory:

36-41-N/03 INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

Tento obor se vyučuje naše škola jako jediná v celé republice. Dlouhodobá tradice, zkušený pedagogický sbor a dobré jméno školy umožňují absolventům solidní pracovní kariéru. Studenti tohoto oboru během studia vykonávají profesní zkoušky potřebné pro práci na železnici.

36-41-N/06 OCHRANA PAMÁTEK A KRAJINY

Jedná se o obor, ve kterém je propojena architektura s pozemním stavitelstvím, dějinami a ochranou životního prostředí. Absolventi se uplatní u stavebních firem, ve státní správě nebo institucích pečujících o naše přírodní a kulturní bohatství.