Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín z.s.

Název:Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín, z.s.
Forma:spolek
Adresa:Čsl. armády 681/10, Děčín I., 405 02                 
Datum vzniku:26.11.2012
Datum zápisu do obch. rejstříku1.1.2014                                                                       
IČ:01253891 
Č. účtu:256652344/0300
Stanovy sdružení:stanovy
Výbor od 25.11.2015
Předseda – statutární zástupce: Martin Šanda                                                                 
Místopředseda – statutární zástupce:Ing. Pavel Horák
Členové výboru:Mgr. Jana Roudnická
Mgr. Alexandra Sklenářová
Ing. Pavel Ulip
Bohumila Hurytová
Jana Švarcová
 Revizní komise:RNDr. Jindra Vlčková

Základními cíli sdružení jsou: 

  • popularizace školy široké veřejnosti, což je hlavním posláním sdružení,
  • pořádání sportovních a kulturně společenských akcí pro studenty,
  • poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti materiálně technickou podpory školy a studentů.

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

  • medializace školy ve sdělovacích prostředcích, pořádání vzdělávacích akcí
  • organizování sportovních a kulturně společenských akcí pro studenty,
  • spolupořádání maturitních plesů studentů a s nimi spojených kulturních akcí,
  • materiálně technická podpora studentů účastnících se oborových studijních soutěží,   
  • materiálně technická podpora školy.