Search
Close this search box.

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín realizuje projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce projektu: ÚK IKAP A2

Partner P08: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

 Termín realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023

Anotace projektu: Vznik Technických klubů v 17 městech Ústeckého kraje, činnost 6 odborných metodických skupin pro oblasti čtenářské,matematické a digitální gramotnosti a pro předměty BI, CH a FY, podpora Centra virtuálního prototypování provozované UJEP v ÚnL a podpora spolupráce škol a firem.

Realizované aktivity:

Kroužky ve školním roce 2022/23:

Kreativita ve 3D
Kroužek je zaměřen na cílovou skupinu žáků SŠ a 2. stupně ZŠ. V rámci tohoto kroužku pracují žáci s 3D tiskárnou a vytvářejí modely prostřednictvím 3D tisku.

Kreativní tvorba
Kroužek je zaměřen na cílovou skupinu žáků SŠ a 2. stupně ZŠ. V rámci tohoto kroužku pracují žáci se dřevem, kovem a jinými materiály. Tvoří například vitráže nebo sochy z powewrtexu.

Pojďme si hrát 1 a 2
Kroužky je zaměřeny na cílovou skupinu dětí z MŠ a žáků 1. stupně ZŠ. Kroužky probíhají na MŠ Svět. Děti zde pracují s dřevěnou stavebnicí Pony 2. Zároveň zde mohou vytvářet dekorace z různých materiálů.

Otevřené dílny

Otevřené dílny jsou realizovány 1 – 2x měsíčně a jsou zaměřeny především na využítí dílen vybavených zařízením a nářádím pro práci se dřevem a kovem. Vyrobit si zde zájemci mohou například ptačí budku nebo krmítko, věšák na zeď, truhlík pro rostliny.