Search
Close this search box.


Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Škola nabízí technické vzdělávání ve střední odborné škole a vyšší odborné škole.

Výuka probíhá ve dvou budovách, a to ve středisku VOŠ a SPŠ stavební a dopravní na adrese Čsl. armády 681/10 , Děčín I, a středisku SPŠ strojní a elektro na adrese Slovanská 1000/55, Děčín VI .

Obě budovy škol umožňují studentům výuku v moderních laboratořích a odborných učebnách. Studenti mají možnost pracovat na počítačích, k dispozici je Internet i v mimoškolní době. Jsou zde dílny pro praktické vyučování, strojní i elektro laboratoře a fiktivní firmy, které si studenti sami vedou. Každá budova má vlastní tělocvičnu s posilovnou, která je velmi dobře vybavena, a velké hřiště s tenisovým kurtem.
Žáci a studenti s bydlištěm mimo Děčín mají možnost ubytování v nově zrekonstruovaném domově mládeže s vlastní školní jídelnou.

Středisko VOŠ a SPŠ stavební a dopravní, Čsl. armády 681/10, Děčín I
Středisko SPŠ strojní a elektro, Slovanská 1000/55, Děčín VI

Škola vznikla k 1.9.2012 sloučením dvou děčínských průmyslových škol. Obě původní školy mají více než stoletou historii. Vznik stavební školy v Děčíně souvisí s rozvojem odborného školství v 2. polovině 19. století. Roku 1872 byla v Děčíně zřízena řemeslnická pokračovací škola. Ta se postupně vyvíjela ve školu stavebních řemesel.
Historie školy strojní a dopravní navazuje na Technický vzdělávací ústav, který byl v Děčíně založen už v roce 1911.

Původní školy:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 100/55, příspěvková organizace