Search
Close this search box.

 

2. kolo přijímacího řízení na SŠ

Podle §60 odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen školský zákon) stanovuji následující kritéria 2. kola přijímacího řízení SŠ. Pro školní rok 2024/2025  bude ve druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků denního studia SŠ přijato:

Strojírenství23-41-M/0119 uchazečů
Stavebnictví36-47-M/0114 uchazečů
Provoz a ekonomika dopravy37-41-M/016 uchazečů
Elektrotechnika26-41-M/016 uchazečů

Termín pro podávání přihlášek: od 20.5. do 24.5. 2024

Forma pro podávání přihlášek:

Potvrzení lékaře vyžadujeme pouze u oboru Elektrotechnika.

Výsledky jednotných testů budou použity z prvního kola.


1. kolo přijímacího řízení na SŠ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SPŠ najdete na stránce https://www.prumkadc.cz/index.php/2024/05/15/vysledky-1-kola-prijimaciho-rizeni/

Podle §60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a v návaznosti na vyhlášku č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších předpisů ředitelka školy stanovuje pro přijímací řízení v roce 2024 předpokládaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků středního vzdělávání s maturitní zkouškou, oborů denní formy vzdělávání:

Kód oboruNázev oboruPočet přijímaných
23-41-M/01Strojírenství30 uchazečů
26-41-M/01Elektrotechnika60 uchazečů
36-47-M/01Stavebnictví 60 uchazečů
37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy60 uchazečů

Termín pro podávání přihlášek: od 1. 2. do 20. 2. 2024

Forma pro podávání přihlášek:

Potvrzení lékaře vyžadujeme pouze u oboru Elektrotechnika.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou před přijímacími zkouškami doložit zprávu školského poradenského zařízení a požádat o její zohlednění v přijímacím řízení.

Termín konání jednotné zkoušky: 12.4. a 15. 4. 2024. Náhradní termíny 29. 4. a 30. 4. 2024.

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují společně až po vykonání náhradního termínu. Výsledky naleznete v systému DIPSY (v případě podání přihlášky prostřednictvím DIPSY) a budou zveřejněny na veřejně přístupném místě školy (hlavní vchod budovy Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín)

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

Jednotná kritéria přijímacího řízení 2024

Kompletní informace o přijímacím řízení najdete na stránkách Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)