Search
Close this search box.

VOŠ a SPŠ Strojní, stavební a dopravní je aktivně zapojena do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – peníze středním školám. Projekt je podporován EU v oblasti podpory 1.5, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (dále “OP VK“ ). Do projektu vstupovaly technické školy před spojením, tedy před 1.9.2012.
Po sloučení do jedné technické střední školy pokračují projekty: Moderní škola a Vzděláváním za konkurenceschopnost – SPŠ Děčín. Oba projekty jsou po spojení škol průběžně realizované v původním rozsahu, aktivity realizují učitelé s podporou vedení školy a zřizovatele, Odboru školství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Projekt byl zrealizován a ukončen. Splněny byly všechny aktivity.

Vzděláváním za konkurenceschopnost – SPŠ Děčín

reg.číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1060

doba realizace: 27.8.2012 – 26.8.2014

v rámci projektu jsou realizovány tyto klíčové aktivity: