Search
Close this search box.

Školská rada bude v období 12/2021 – 11/2024 pracovat ve složení:

za zřizovatele:
• Ing. Petr Sukdol
• Ing. Robin Kubec

za pedagogy:
• Ing. Jaroslav Svoboda
• Mgr. Jan Mareš – předseda ŠR

za žáky a studenty:
• Alena Khoury Ratajová
• Ing. Jana Šulcová