Search
Close this search box.

Projekt byl zrealizován a ukončen. Splněny byly všechny aktivity.

Název projektu: „Šablony 2017“

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006255

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce projektu: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Realizované aktivity: