Teorie relativity

0 Comments

Tak jako každý rok, se i letos studenti 2. ročníků zúčastnili přednášky Speciální teorie relativity na ČVUT. Přednášející Radek Kříček má velké zkušenosti s propagováním vědy, a proto se snažil i toto téma přiblížit zábavnější formou.

Studenti 2A, E2 A S2 se zapojovali do diskuze, reagovali na otázky lektora. Jen v odvozování rovnic se trochu ztráceli…

Studenty 2A přednáška natolik zaujala, že zůstali i po skončení a vyposlechli si možnosti zkoumání a měření vesmírných těles.

I když toto téma je trochu těžší, ohlasy na přenášku byly vesměs příznivé.

Vše je relativní,
každé dítě už to ví.
Jenže relativní čas,
záleží na soustavě a vrátíš se zas?
Ze starých budou mladí,
z rychlých pomalí.
A to nemluvím o délce,
tam ta relativita platí také přece….

Ing. Světlana Plešková

Categories: