Exkurze ČD Cargo

0 Comments

Dne 23. 6. 2022 se třída 3T zúčastnila exkurzi v ČD Cargo PP Ústí nad Labem. Exkurze byla složena ze dvou částí. První část se uskutečnila v depu kolejových vozidel. Zde bylo k vidění velké množství kolejových vozidel (od lokomotivy zvané Brejlovec, přes Malé Lego, Velké Lego, elektrickou lokomotivu 388 TRAXX, ESO, lokomotivu řady 799 určenou k posunu atd.). Zaměstnanci vše ochotně vysvětlovali a předvedli, součástí byla i názorná ukázka kabiny strojvedoucího. Druhá část exkurze se zaměřila na železniční provoz (stanoviště posunu, vozmistra, tranzitéra, vozového disponenta a nákladního pokladníka). Žáci se seznámili s přepravní dokumentací, kdy se jak co používá. Opět zde byli velmi vstřícní zaměstnanci, kteří nám vše pečlivě vysvětlili a odpověděli na případné dotazy. Exkurze byla velice zajímavá a přínosná. Žáci si odnesli užitečné informace, viděli praktické ukázky a mohli nahlédnout do provozu firmy ČD Cargo.

Ing. Jitka Kudrová

Categories: