Šablony OP JAK

Název projektu: Šablony OP JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003796

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce dotace: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Termín realizace: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026

Účelem dotace je:

 • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
 • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Cíl projektu: Podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Realizované aktivity:

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem/žákům/studentům ve škole /
školském zařízení příjemce prostřednictvím realizace nejméně jedné z následujících aktivit projektu
v každém ze zvolených specifických cílů v žádosti o podporu (Zvyšování kvality a/nebo Rovný přístup):

Zvyšování kvality:

 • 1.III/7 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
 • 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
 • 1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
 • 1.IV/1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele VOŠ
 • 1.IV/2 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ
 • 1.VIII/1 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM

Rovný přístup:

 • 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
 • 1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ
 • 1.III/5 Kariérový poradce SŠ
 • 1.IV/3 Inovativní vzdělávání studentů ve VOŠ
 • 1.VIII/2 Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM