Search
Close this search box.

Název projektu: Šablony OP JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003796

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce dotace: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Termín realizace: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026

Účelem dotace je:

Cíl projektu: Podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Realizované aktivity:

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem/žákům/studentům ve škole /
školském zařízení příjemce prostřednictvím realizace nejméně jedné z následujících aktivit projektu
v každém ze zvolených specifických cílů v žádosti o podporu (Zvyšování kvality a/nebo Rovný přístup):

Zvyšování kvality:

Rovný přístup: