Search
Close this search box.

Mimo klasické vyučování tělesné výchovy škola nabízí i kroužek sportovních her. Tento kroužek probíhá vždy jednou týdně po dobu 2 hodin a je věnovaný výhradně studentům, kteří si chtějí užít sportovním odpoledne a to formou všemožných drobných pohybových her, velkých pohybových her a sportovních her. Celé hodiny sportovních her se zaměřují výhradně na pohybová přání studentů.

Přihlášky na kroužek sportovních her:

Budova Slovanská Mgr. Jan Mareš

Budova Čsl. armády Mgr. Tomáš Eibl