Adaptační kurz 2022

0 Comments

Adaptační kurz pro 1. ročníky se po dvou covidových letech opět vrátil do známého prostředí v Poslově Mlýně nedaleko Doks. Rekreační zařízení nabízí kromě ubytování a celodenního stravování velké zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity. Krásné okolí Doks je ideální pro pěší výlety a sportovní aktivity v přírodě. Bohatý program jsme letos doplnili o plavbu lodí po Máchově jezeře, orientační závod a noční pouť za světluškami. Všechny aktivity se staly součástí bodování soutěže mezi třídami, ve které nejlépe obstála třída 1Z.

Mgr. Kateřina Bohatý Fridrichová

Categories: