Středoškolská odborná činnost

I v letošním školním roce mají všichni studenti možnost účasti v SOČ.

Bližší, rozšířené informace najdete na webových stránkách soutěže  www.soc.cz . 
Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv práce i závěrečné práce studentů čtvrtých ročníků. Soutěžit je možné v 18 soutěžních oborech.

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, jejímž výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.

Postup při účasti v soutěži:
1. Nejprve musí zájemce zpracovat práci v rozsahu a předepsané formátu (podrobnosti viz www.soc.cz). 
2. Dále vyplní přihlášku, kterou naleznou opět na www.soc.cz.
    Nutno vyplnit garanta školy pro SOC  – garant školy:  Ing. Jana Fenclová, jana.fenclova@prumkadc.cz  
​    Přiložit požadované přílohy. Odevzdat přihlášku v systému – po kontrole všech náležitostí!!!!
3. Garantovi přijde heslo od organizátora SOČ – už vidí přihlášené práce.
4. Odevzdání 2 výtisků práce včetně příloh garantovi SOČ – termín do 28.2.2023.

Školní kolo –    8.3.2023  od 12 hodin v budově Čsl.armády 10, Děčín I

Postupy do vyšších kol soutěže schvaluje a doporučuje příslušná odborná porota.
Okresní kolo – 22.3.2023​, přihlášky a práce nutno odevzdat do 15.3.2023

Krajské kolo – 11.5.2023, přihlášky do 26.4.2023
Celostátní kolo – 16.-18.6.2023 Plzeň​

Ing. Jana Fenclová ​– garant SOČ

Sdílet:
Nejnovější příspěvky