Recitační soutěž

Dne  2. 3. 2023 proběhla 4. a 5. vyučovací hodinu recitační soutěž, které se zúčastnili recitátoři a recitátorky naší školy.

Porotcování se ujali Radek Jurčák  a paní učitelky Křesťanová a Bajerová. Radek  se představil také v roli moderátora.  Skvěle  nás provedl celou soutěží.

Repertoár básní byl  velmi pestrý. Dokonce zazněla recitace ve španělském jazyce, která byla vzápětí přeložena do češtiny.

Po dlouhém  rozhodování, které nebylo opravdu vůbec jednoduché, vyhlásila  porota celkem pět míst. 

První  místo obsadil  Pavol Fuka ze 4Z za svůj  vynikající přednes  autorského textu. Na druhém  místě se umístil František Salava ze 3A, který přednesl taktéž svou vlastní tvorbu.  Třetí místo  obsadila Bára Bryndová z 1T.  Následovala Barbora Bumbová  na čtvrtém místě  a o páté místo se podělili  Beatrice Králová ze 2A a Denis Hellinger z 1Z .

Odměnou  nebyly jenom diplomy pro vítěze a sladkosti pro všechny, ale hlavně příjemná atmosféra, která tu během soutěže panovala.

Děkujeme všem recitátorům a recitátorkám  za účast a těšíme se na další shledání.

BYLI JSTE SUPER!

Mgr. Kristina Bajerová  

I průmka své umělce má,
je to hláška zřejmá, pravdivá.
Nejen že se k recitaci přihlásili,
svá autorská díla zveřejnili.
Letošní ročník na překvapení skoupý nebyl,
snad i češtinářky na tom měly svůj podíl….
Děkujeme zúčastněným za přednes,
emoce jsou zřejmé až dodnes…

Ing. Světlana Plešková

Sdílet:
Nejnovější příspěvky