Search
Close this search box.

Jubilejní 20. seminář na děčínské průmyslovce

Přednáškový sál na VOŠ a SPŠ v Děčíně byl ve dnech 8. a 9. února 2023 zaplněn do posledního místečka odbornou veřejností z řad zhotovitelů, investorů, správců a vyučujících a studentů vyšších odborných a vysokých škol. Konal se zde tradiční dvoudenní seminář se železniční tématikou tentokrát s názvem Vysokorychlostní tratě v ČR. Seminář byl připraven v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím Správy železnic, s.o. a Oblastní komorou ČKAIT Ústí nad Labem, která akci zařadila do projektu celoživotního vzdělávání. Záštitu nad celou akcí převzal generální ředitel Správy železnic pan Bc. Jiří Svoboda, MBA.

Seminář slavnostně zahájil ředitel personálního odboru generálního ředitelství Správy železnic s.o. Ing. Pavel Koucký, který vyjádřil podporu celému semináři a pořadatelské škole.  Dále účastníky pozdravil Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem Správy železnic a Ing. Martin Mandík, předseda oblastní kanceláře Ústí nad Labem ČKAIT, který byl potěšen tradicí této akce. Všechny přítomné v Děčíně přivítal Ing. Jiří Anděl, primátor statutárního města Děčín a ocenil zájem tak úzce specializovaných odborníků.

V rámci zahájení semináře zdůraznila ředitelka školy Ing. Jana Vacková význam letošního jubilejního 20.semináře. Připomněla, že obor Železniční stavitelství se na děčínské průmyslovce začal vyučovat v roce 1973 a první seminář se konal v roce 2003. Tehdy s myšlenkou uspořádat seminář přišel externí učitel doc. Ing. Josef Plechatý a za podpory tehdejšího ředitele Ing. Jana Vyhnálka se odstartovalo každoroční pořádání seminářů. Od roku 2006 se „otcem“ seminářů stal Ing. Jaroslav Horák, který připravuje semináře dodnes. Ing. Jana Vacková se ve své prezentaci ohlédla zpět a těchto 20 let pořádání seminářů v Děčíně krátce zhodnotila. Historické fotografie a komentář prezentace účastníky mile překvapil a informace, že škola vydala ke 20. výročí seminářů almanach s programem všech setkání a s množstvím fotografií všechny potěšil.

Hlavním tématem semináře byla problematika vysokorychlostních tratích v ČR. Díky ochotě Ing. Martina Švehlíka a jeho spolupracovníků ze Správy železnic jsme získali ucelený soubor informací o koncepci VRT, o zásadách projektování a o stavu příprav prvních úseků. Se zájmem účastníci semináře sledovali informace o hodnocení zkušebních úseků na provozovaných tratích, kde se ověřují součásti železničního spodku i svršku určené pro výstavbu VRT. Neopomenula se ani technologie a pracovní stroje potřebné pro výstavbu VRT.

Druhá část semináře se věnovala aktuální problematice BIM, která provází přípravu, projektování, výstavbu, udržování a užívání staveb. Prezentace o využití BIMu a jeho ověřování v pilotních programech ochotně připravili zástupci investora pracovníci Správy železnic, zástupci odborných firem projekčních – SUDOP Praha a zástupci z řad zhotovitelů – STRABAG Rail, a Skanska .

Stejně jako na minulých ročnících se na programu podílely vysoké školy – letos konkrétně VUT v Brně, ČVUT Praha a Technická univerzita Drážďany.

V rámci doprovodného programu si účastníci prohlédli populární Pastýřskou stěnu a někteří vystoupali na vyhlídku, aby se pokochali výhledem na Děčín. Procházka byla ukončena v děčínské synagoze, kde zájemce čekala komentovaná prohlídka a na závěr koncert pěveckého souboru SaH.

Odborné i neformální diskuze pokračovaly i ve večerních hodinách hotelu Kocanda,, navazovaly se další přátelské kontakty a zazněla pochvalná slova na účet školy a pořádaného semináře.

Ing. Jana Vacková

Sdílet:
Nejnovější příspěvky