Branné kurzy

První v pořadí se na branný kurz vypravili žáci prvních ročníků ze tříd 1A, 1B, 1T a 1Z. Ti se zúčastnili povinného třídenního kurzu ve sportovním areálů Sportlife Rumburk. Při tomto kurzu se seznámili s prvky branné výchovy, jako jsou základy topografie, orientace v mapě a v terénu, základy zdravovědy, střelba ze vzduchovky, hody granátem, uzlovou a vázací techniku a prvky plavání a záchrany tonoucího. Tyto tři dny, které byly velmi fyzicky náročné prověřily nejen fyzickou připravenost našich studentů, ale zároveň všeobecnou znalost. V závěru celého kurzu jsme samozřejmě vyhlásili i nejlepší branné závodníky a i výherce jednotlivých disciplín. Celkově se kurzu zúčastnilo 65 studentů.  

V termínu od 9. – 11.5. se povinného branného kurzu ve sportovním areálu Sportlife Rumburk zúčastnili žáci tříd E1A, E1B, S1 . V těchto třech, velmi nabitých dnech si tak studenti vyzkoušeli prvky branné výchovy, jako jsou základy topografie, orientace v mapě a v terénu, základy zdravovědy, střelba ze vzduchovky, hody granátem, techniku a prvky plavání a záchrany tonoucího. Všechna tato cvičení prověřila nejenom fyzickou připravenost našich žáků, ale také zde byla zapotřebí meziskupinová a třídní kooperace, ve které bylo velmi hezké sledovat zapojení všech. Po celé tři dny, tak studenti získávali v jednotlivých disciplínách body, na základě kterých jsme v závěru vyhlásili nejlepší branné závodníky v jednotlivých disciplínách a dále i nejlepší brannou třídu.

Sdílet:
Nejnovější příspěvky