Search
Close this search box.

Olympiáda v českém jazyce

V úterý 30.1.2024 se uskutečnilo na Magistrátu města Děčín okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali studenti ze třídy E4 Eliška Havlová a Antonín Soukup. Děkujeme za účast. Mgr. Simona Wisurová

Exkurze na ČVUT v Praze

Dne 7. 2. 2024 se žáci tříd 2A a 2B pod vedením třídních učitelek Ing. Bublové a Mgr. Tonové účastnili exkurze na Fakultě stavební, ČVUT v Praze. Úvodem byli žáci seznámeni s fakultou, studijními obory a možnostmi, které fakulta nabízí i pro středoškoláky – s velkým zájmem se setkala hlavně informace, že středoškolští studenti mají možnost se stát formou stáže na 3 […]

Školní kolo anglické olympiády

Jako každý rok i v letošním školním roce proběhlo na naší průmce školní kolo anglické olympiády.  Účast byla více než hojná jak z pobočky Čsl.armády, tak z Letné.  Olympiáda byla určená pro studenty 1. – 3. ročníků a všichni soutěžili v jedné kategorii v “ disciplínách“ Listening,  Reading and Use of English  a nejlepších šest nakonec i ve Speakingu. Dle evropského […]