Search
Close this search box.

Návštěva Strahovského kláštera

Dne 10.4.2024 se třídy 2A a 2B pod vedením Mgr. Tonové a Ing. Bublové vydaly na exkurzi do Strahovského kláštera. Klášterem nás provázel páter Zdík s řeholní sestrou, kteří nás provedli mnoha zajímavými a běžně nepřístupnými prostory – viděli jsme např. barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie, zavítali jsme ke krovům i do štol pod klášterem, stejně jako do světoznámé knihovny. Po prohlídce kláštera naše kroky vedly ke katedrále sv. Víta na Pražském hradě, kde jsme dostali možnost sestoupit k základům tohoto chrámu a obdivovat krásy gotického stavitelství. Za umožnění prohlídky bychom chtěli poděkovat páteru Zdíkovi.

Mgr. Květa Tonová

Sdílet:
Nejnovější příspěvky