Search
Close this search box.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky najdete pod registračním číslem uchazeče, které Vám bylo sděleno v případě podání přihlášky elektronicky prostřednictvím DIPSY nebo v případě podání písemné a hybridní přihlášky prostřednictvím doporučeného dopisu s pozvánkou k jednotným testům.