Historie příspěvků

Adaptační kurz stavařů a dopraváků

Adaptační kurz proběhl tradičně v Rekreačním středisku Poslův Mlýn nedaleko od Doks a zúčastnil se ho rekordní počet studentů, 98! Zajímavý program-seznamovací aktivity, hra Útěk z vězení, noční orienťák, nebo soutěž tříd…

Sportovní den

Předposlední den školy už se tradičně scházíme na koupališti k velkému mezitřídnímu klání. A kdo se letos zapsal na putovní pohár? Již podruhé je tam třída E3.

Ze školních výletů – mašinky

Chceš-li železničářem býti,musíš do Chomutova jíti.Depozitář lokomotiv otevřel nám vrata,vlétli jsme do nich natotata.A co teprve zahradní krušnohorská železnice?Navštívíme ji znovu a více.Výlet se nám vydařil,příště bude trvat dýl…

Prváci v muzeu

Ve čtvrtek a v pátek navštívili žáci tříd E1A, E1B, S1 Oblastní muzeum v Děčíně. Návštěvu si všichni užili.

Sportovní kurzy

Blíží se konec roku a s ním i návrat našich studentů ze sportovních kurzů, které naše škola pořádá v okolí jezera Kristýna u Hrádku nad Nisou. Kombinovaný cykloturistický kurz je…

PR-DO-LOG

Celostátní soutěž dopravních středních škol konaná ve dnech 5. až 7. června v České Třebové byla pro náš tým úspěšná. Školu reprezentovali a otázky z oblasti přepravy, dopravy a logistiky…

Dusík na průmyslovce

Ve středu 31. 5. 2023 nás na Letné navštívil RNDr. Jiří Králík Ph.D., aby žákům tříd 2. ročníku předvedl fyzikální pokusy s kapalným dusíkem. Doktor Králík je členem Katedry fyziky Přírodovědecké…

Moderní škola 4.0 – Strojírenství

V Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje proběhlo v pondělí 5. června 2023 představení a vyhodnocení projektů soutěže Moderní škola 4.0, vyhlášené ve školním roce 2022/23 pro obor Strojírenství. Soutěže se zúčastnilo…

Kariérový den

Na konci dubna 2023 se uskutečnil na obou budovách naší školy „Kariérový den“ pro žáky 4. ročníků. Zástupci jednotlivých společností představili studentům výrobní program a možnost jejich uplatnění na různých…

Exkurze Buková hora

V pátek 12. 5. 2023 se vydala třída 1T na jeden z vysílačů společnosti CRA /České Radiokomunikace/ Buková hora. Tým odborníků nás seznámil s historií, připomněl nám, že se nacházíme…

Jeden svět

Dne 31. 3. 2023 studenti tříd 1Z, 2Z a 3Z  VOŠ a SPŠ Děčín absolvovali přednášku a besedu o válce na Ukrajině, pořádanou nadací Člověk v tísni. V rámci přednášky vedené Filosofickou fakultou…

Živá Křížovka

Každou květnovou středu se v Křížové ulici se konají hudební podvečery pod názvem Živá Křížovka. My jsme si vybrali vystoupení francouzského kytaristy Alexe Glizého, který hraje na ulicích i velkých…

Kytičkový den

Do prodeje žlutých kytiček v rámci Českého dne proti rakovině se zapojili studenti z obou středisek, z Letné i Čsl. armády. Letošní ročník byl zaměřen na prevenci rakoviny plic a…

Energie železnice

Na konci dubna proběhl již 8. ročník Interaktivní konference Správy Železnic, určené primárně studentům vysokých škol. Název zněl „Energie železnice“. V týmu, který mentoroval Jiří Michalica, byli 2 studenti naší…

Branné kurzy

První v pořadí se na branný kurz vypravili žáci prvních ročníků ze tříd 1A, 1B, 1T a 1Z. Ti se zúčastnili povinného třídenního kurzu ve sportovním areálů Sportlife Rumburk. Při…

Domov mládeže na zámku

V úterý 25.4. 2023 jsme se vydali s paní vychovatelkou Kozemčákovou na návštěvu rodu Thunů na děčínský zámek. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí. Například: Šlechtický rod Thunů pochází původem z…

Exurze do Prahy

V úterý 25.4.2023 se žáci tříd E1B a E3 zúčastnili exkurze do Prahy, kde navštívili výstavu MISTŘI RENESANCE. Cestou z hlavního nádraží jsme se zastavili na několika zajímavých/významných místech.  M.Horáčková a J.Mareš

Průmka má talent

I na naší škole se najdou studenti, ve kterých dříme nadšení pro literaturu. Proto jsme se rozhodli, že jejich literární talent odtajníme. Studenti se mohli přihlásit do soutěže „Průmka má…

Maturita s prstem v nose

Dne 17. 4. studenti 4. ročníků zhlédli komediálně edukativní divadelní představení s názvem Maturita s prstem v nose v podání pražského divadelního souboru Divadlo Na Maninách. Na pódiu vystoupili Vincent Navrátil, Ondřej Kubina…

Prezentiáda 2023

KRAJSKÉ KOLO A GRANDFINÁLE TÝMY:1Z: Kateřina Vernerová, Petr Šafařík2Z: Vojtěch Král, Miloš Půlpán V letošním roce jsme se po několikaleté pauze opět zapojili do soutěže Prezentiáda. Prezentiáda je projekt pro…

Zájezd do Anglie s výukou

V týdnu od 15. do 21. 4. 2023 se 45 studentů z naší školy vypravilo přejet kanál La Manche a pobýt pár dní v Anglii. V plánu bylo chodit tu na jazykový kurz a…

Hala roku JUNIOR

Žáci naší školy se i letos zúčastnili soutěže Hala roku JUNIOR, kterou pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze pod záštitou děkana fakulty a ČKAIT. Soutěž ve výrobě modelů se konala…

Cena Constellia

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 byli na průmyslovce na Letné oceněni nejlepší žáci oborů Elektrotechnika a Strojírenství. Ocenění se žákům dostalo za vynikající studijní prospěch a za reprezentaci školy na…

Logisté se školili

Semináře, školení a přednášky jsou nedílnou součástí výuky na naší škole. Na konci měsíce března se žáci třídy 3T a 4T v rámci předmětu Fiktivní firma zúčastnili školení společnosti RAALTRANS…

Okresní kolo – fotbal

I přes nepřízeň počasí se konal 20.4. fotbalový turnaj středních škol na Městském stadionu v Děčíně. Tým VOŠ a SPŠ porazil postupně Dělnickou a Ruskou, ve vyrovnaném utkání remízoval s…

Literární exkurze

V pátek 14.4.2023 se žáci tříd E2B, S2, S3 a S4 vydali do Prahy na literární exkurzi. Hned na hlavním nádraží v Praze si prohlédli sousoší Nicolase Wintona s dětmi a dozvěděli se…

GREEN ENERGY TOUR

Třídenní tour pro studenty partnerských středních škol skupiny ČEZ se od 3. do 5. dubna 2023 zúčastnili Richard Skotnica a Jan Šmucr. Oba studují 3. ročník oboru Elektrotechnika, zaměření Zařízení…

Návštěva děčínského muzea

Ještě než jsme se rozjeli na velikonoční prázdniny, navštívili jsme s paní vychovatelkou Kozemčákovou děčínské muzeum. A protože jsme prohlídku měli s průvodcem, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o jednotlivých…

Mobilní laboratoř Škoda EDU.lab

Mobilní laboratoř Škoda EDU.lab vznikla jako unikátní projekt společnosti Škoda Auto pro podporu technického vzdělávání žáků základních a středních škol. Cílem projektu je ukázat žákům moderní technologie a nadchnout je…

Ocenění našeho pedagoga a garanta VOŠ

Na tradiční konferenci Železnice 2023 pořádané v O2 Areně v Praze dne 30.3.2023 se konalo slavnostní vyhlášení Osobnosti roku železniční infrastruktury. Bylo vybráno celkem pět osobností, které se o rozvoj železnice…

Zimní exkurze do Alp

Letošní lyžařkou zimní sezónu jsme uzavřeli naší každoroční zimní exkurzí do Alp, které se zúčastňují studenti napříč celou naší školou. Ačkoliv předpověď počasí nevypadala úplně slibně, studenti si nakonec užili…

Exkurze ve firmě Škoda Auto

Žáci všech ročníků oboru Strojírenství s pedagogickým doprovodem Ing. Freibergové a Ing. Formana absolvovali ve čtvrtek 23. března exkurzi v naší největší automobilce.Nejprve si prohlédli automobilové muzeum, kde byli podrobně…

„Vy mlčíte, Karle?“ – „Zapište to!“

Třídu 3A vylákalo do Městského divadla v Děčíně představení na námět básně Lilie z Erbenovy Kytice. Sehrálo ho 28. 3. 2023 turnovské zájezdové nezávislé divadlo NOTDIS, složené z mladých herců připravujících se na…

NEISSE – ELEKTRO 2023

V sobotu 18. března 2023 jsme se opět po roce zúčastnili Elektrotechnické olympiády studentů příhraničních středních škol Euroregionu Nisa. Letos se konal již 29. ročník této soutěže, kterou každoročně pořádá…

Exkurze Lovochemie

Po covidové odmlce naše škola navázala na spolupráci se společností Lovochemie Lovosice, která se zabývá průmyslovou výrobou umělých hnojiv. Lovochemie také provozuje jednu z největších železničních vleček v ČR. Seznámit se s tímto…

Exkurze do ČNB

Dne 9. 3. 2022 se studenti třídy 4T oboru Provoz a ekonomika dopravu, zaměření Logistika v EU zúčastnili exkurze v České národní bance, kde navštívili Návštěvnické centrum ČNB expozici Za měnou. V rámci…

Recitační soutěž

Dne  2. 3. 2023 proběhla 4. a 5. vyučovací hodinu recitační soutěž, které se zúčastnili recitátoři a recitátorky naší školy. Porotcování se ujali Radek Jurčák  a paní učitelky Křesťanová a…

Kariérový den 2023

Kariérový den 2023 byl zaměřený na bezpečnostní složky státu. PČR zastupoval Bc. Kpt. Martin Hlava z děčínského oddělení, s kolegy z PR odboru, AČR pracovníci Rekrutačního pracoviště v Ústí nad Labem, nrtm. Jan Tóth…

Středoškolská odborná činnost

I v letošním školním roce mají všichni studenti možnost účasti v SOČ. Bližší, rozšířené informace najdete na webových stránkách soutěže  www.soc.cz . Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv práce i závěrečné práce studentů čtvrtých ročníků….

Přijímací řízení na SPŠ

Blíží se termín podávání přihlášek na SŠ, přikládáme ze uchazečům několik informací: Jednotná krtitéria pro přijímání byla zveřejněna, najdete je i s dalšími všemi informacemi na stránce https://www.prumkadc.cz/index.php/prijimaci-rizeni-sps/. Dny otevřených…

Kariérový den

Škola společně s Armádou ČR, Policií ČR a Hasičským zásahjovým sborem ČR pořádá pro žáky 4. ročníků Kariérový den. Ve středu 15.2. na Letné.

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 19.1.2023 se v budově Magistrátu města Děčína uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali studenti Dominik Hanuš (E4), Jaroslav Maťaš (E3) a Matyáš Unger (E2B), kteří se ve…

Olympiáda z AJ

Dne 18.1.2023 se řada žáků naší školy zúčastnila školního kola olympiády v anglickém jazyce v kategorii C.  Studenti soutěžili v dovednostech reading, listening a speaking. Z celkového počtu 28 studentů…

Lyžařský kurz

Předpověď počasí byla jasná – déšť, větrno, vysoké skoro jarní teploty a minimální šance potkat sníh – to vše se stalo zákeřnou realitou při lyžařském kurzu v Pasekách nad Jizerou, který…

Proběhl den otevřených dveří

Ve čtvrtek 12. ledna je v letošním školním roce již podruhé otevřely dveře všem našim příznivcům, zájemcům o studium i bývalým studentům. Doufáme, že všechny otázky byly zodpovězeny, vše jste…

Divadlo na technické škole?

V poslední školní den kalendářního roku 2022 navštívili všichni žáci naší školy kulturní představení v děčínském divadle. Členové divadelního spolku školy si pro  své spolužáky připravili dvě hodiny zábavy ve formě pěveckých,…

Vánoce v Německu

Soutěžního programu „Weinhnachten in Deutschland“, připraveného katedrou germanistiky, se na Filozofické fakultě UJEP zúčastnili 19.12.2022 žáci 4Z. Nejlépe se v klání týmů umístila skupina Pavla Fuky a vyhrála poukaz na bowling….

Florbalový turnaj Subterra Cup

Školní reprezentační družstvo florbalistů ve složení – brankáři –  Adam Havriljak, Ota Šik a hráči-  Dominik Lukáš, Chovanec Filip, Hájek Lukáš, Blažek Fillip, Mašek Richard, Kolář Jan, Horn Martin, Stárek…

Středoškolky – volejbal

Dne 16.12. se studenti VOŠ a SPŠ Děčín zúčastnili okresního finále středních škol ve volejbalu. Do celého turnaje se mohly přihlásit všechny střední školy z okresu Děčín a to jak v kategorii…

Návštěva DDM Březiny

Ve čtvrtek 15.12. 2022 jsme již podruhé navštívili DDM Březiny. Jeli jsme si dodělat naše vánoční výrobky. Po prvním vypálení v peci jsme nanášeli glazuru. Ještě jednou šly naše výrobky…

Novoročenka 2023

Známe autora vítězného návrhu Novoročenky 2023. Letošní účast byla opravdu hojná a návrhy byly nové, zajímavé…. Soutěž byla vyhodnocena na základě odevzdaných hlasů pedagogů a veřejnosti, která hlasovala během dne…

Gratulujeme výhercům – „Stölička“!!

Žáci třídy S4 Jan Bok a Richard Úlehla získali 1. místo v kategorii Užitná a inovační hodnota produktu soutěže „3Dé tiskni“, kterou vyhlásilo Inovační centrum Ústeckého kraje.Do soutěže se přihlásilo…

Domov mládeže navštívil Mýdlárnu Rubens

Na domově mládeže trávíme období adventu různými aktivitami. V úterý 6.12. jsme navštívili Mýdlárnu Rubens v Růžové u Děčína. Z workshopu a výroby vlastního mýdla jsme byli nadšení. Alena Konopíková 

Tak trochu jiná olympiáda z českého jazyka

Dne 30. 11. se v počtu 21 studentů pod dohledem paní učitelky Křesťanové a Bajerové konala olympiáda z českého jazyka. I letos byla pojata netradičně. Účastníky tak  nečekala pravopisná  a slohová cvičení,…

Dezinformace v dobách války

Třída 1T se zúčastnila přednášky „Dezinformace v dobách války“, která se konala 5. prosince v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Přednáška byla určena pro studenty středních škol….

Divadelní cestopis

V pátek 2.12.2022 zavítalo na Letnou Divadélko pro školy z Hradce Králové se svým představením Divadelní cestopis. Studenti 2. – 4. ročníků oboru Strojírenství a Elektrotechnika měli možnost zhlédnout ukázky z tragédie Hamlet…

Stolní tenis – okresní finále

V úterý 29.11. naše škola organizovala turnaj okresního finále ve stolním tenisu pro všechny střední školy z okresu. Ve velmi napjatém turnaji, kde formát hry byl každý s každým, se…

Vánoční tvoření v DDM Březiny

Ve středu 23.11. vyrazili žáci s paní vychovatelkou Žirovnickou na vánoční tvoření do DDM Březiny. Všechny výrobky se povedly. Teď se musí dát do pece vypálit a za dva týdny…

Robosoutěž pro střední školy 2022

Jako každoročně jsme se zapojili do Robosoutěže pro střední školy a naši školu letos reprezentovaly opět dva týmy téměř ve stejném složení, jako loni. Tedy: tým třídy 1Z s názvem TO_NEPŮJDE:…

Školení TIMOCOM

Dne 21. 11. 2022 se žáci třídy 4T v rámci předmětu Fiktivní firma zúčastnili školení společnosti TIMOCOM. Jednalo se o školení pro používání Smart Logistics System, který nám firma ve…

Divadelní představení Antigona

Dne 22.11.2022 první ročníky naší školy navštívily divadelní představení Činoherního studia Antigona v děčínském divadle. Antigona k nám dnes zavítala, na prknech děčínského divadla svou sílu ukázala. Činoherák skvělý je,…

Den otevřených dveří

V sobotu 26.11.2022 se koná den otevřených dveří. Čekáme na Vás na všech budovách, tedy obory Strojírenství a Elektrotechnika na Letné, Stavebnictví a Provoz a ekonomika dopravy na Čsl. armády….

Basketbalisté sedmí v republice

15.-16.11.2022 jsme absolvovali prestižní republikové finále v basketbalu. Z 16 přihlášených výherců jednotlivých krajských kol jsme dokázali v prvním dni turnaje postoupit mezi osmičku nejlepších. Následoval čtrtfinálový zápas proti Kroměříži,…

Energie, budoucnost lidstva

Poutavou a interaktivní přednášku na dané téma vyslechli žáci 1. ročníků v úterý 15. listopadu.Přednáška se uskutečnila v rámci předmětu Fyzika, kdy zajímavým a poutavým způsobem doplnila probírané učivo.

Exkurze na pracovišti HZS

Dne 11.11.2022 se třída 3Z zúčastnila exkurze na pracovištích HZS Správy železnic Praha, kde si mohli žáci prohlédnout veškerou techniku používanou HZS, byla jim udělána ukázka výjezdu a zásahu hasičskými…

Jsme okresní šampioni v učení cizích jazyků!

Němčináři z celé školy se zapojili, díky pravidelnému využívání výukové aplikace WocaBee, do Okresního šampionát ve WocaBee, kde byli velmi úspěšní! Začátkem listopadu nás potěšila skvělá zpráva – naše třída 3Z…

Life in America

Poprvé v tomto školním roce jsme v naší škole uvítali Bena Robertsona, Američana, který se rozhodl se svou rodinou žít v České republice a usadil se v Ústí nad Labem,…

Držíme palce !

Příští týden, 15.-16.11.2022, budou naši žáci reprezentovat naši školu a zároveň Ústecký kraj v republikovém kole v basketbalu. Reprezentanti: Mityska Michal E4, Mityska Matouš 4T, Fedoruc Patrik 4T, Stárek Adam…

Přednáška – TCB šrouby

Dne 4. 11. 2022 se žáci 3A zúčastnili přednášky, která byla zaměřena na TCB šrouby. Přednášku vedl D. Hollas, který žákům kromě technických, ekonomických a bezpečnostních informací podal také informace k sestavení…