Novoročenka 2022 – vyhlášena soutěž o nejlepší návrh

0 Comments

Zúčastnit se mohou všichni studenti střední školy napříč obory. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích:

  1. Kategorie:  ručně zpracovaný návrh novoročenky na čtvrtku formátu A4 (na šířku) libovolnou technikou.
  2. Kategorie: digitálně zpracovaný návrh novoročenky na papír formátu A4 (pozor na autorská práva!)

Téma novoročenky by mělo vystihnout naší průmyslovku a její studijní obory nebo naše město aj….

!!! LOGA FIREM A INSTITUCÍ SMÍ BÝT POUŽITA JEN S JEJICH PÍSEMNÝM SOUHLASEM, PROTO JE VE SVÝCH PRACÍCH NEPOUŽÍVEJTE!!!

Nejlepší práce budou ohodnoceny cenami. Vítězná novoročenka PF 2022 bude použita pro reklamní účely školy.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ NEJPOZDĚJI DO 8.11.2021 vyučujícím ATV: Bc. Petra Čapková, Mgr. David Skalický nebo na sekretariát školy.

Categories: