Exkurze v knihovně

0 Comments

15.10.2021 navštívila třída 1A Městskou knihovnu Děčín. Během dopoledne se žáci seznámili s
historií knihovny, její architekturou, ale zejména s její činností. Žáci si prohlédli oddělení pro
dospělé, oddělení pro děti a mládež, studovnu, přednáškový sál, dokonce se mohli pohybovat v
prostorách archivu. Dozvěděli se, jaké další knihovnické služby děčínská knihovna poskytuje, jaké
kurzy provozuje apod. Nejzásadnější byly informace týkající se knižních výpůjček.
Doufáme, že nejen příjemné prostředí, vlídný personál, ale i atraktivní knižní tituly nalákají nové
čtenáře z řad našich žáků k pravidelným návštěvám knihovny.
Mgr. L. Křesťanová

Categories: