Výtvarná soutěž „Místo, kde to mám rád“

0 Comments

VOŠ a SPŠ Děčín vyhlašuje 1. ročník výtvarné soutěže pro všechny studenty napříč obory.

Téma soutěže je místo, kde to mám rád, odkud pocházím.

Výtvarná soutěž MÍSTO, KDE TO MÁM RÁD

Výsledkem musí být autorská fotografie domu, kašny, kostelíka, mostu, nádraží, rozhledny aj., a k tomu ručně zpracovaný výkres. Výtvarné dílko by mělo korespondovat s fotografií. Nakreslený objekt by měl být místem, kde jste se narodili, vyrůstali…… prostě, kde to máte rádi.

Technika zpracování ruční práce je libovolná. Kvalitu zvláště zdařilé fotografie lze hodnotit individuálně.

Práce budou vystaveny na Zámku v Děčíně, kde si Vaše díla může prohlédnout veřejnost.

Práce se jménem autora, třídou a názvem obrázku, odevzdávejte na sekretariátu horní nebo dolní školy.

Termín odevzdání   28. ledna 2022                                                                         

Ing. Světlana Plešková, Bc. Petra Čapková

Categories: